Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 8 september 2011

  Reformera det kommunala skatteutjämningssystemet

  (Foto: sxc.hu)


  Stockholmsregionen är landets tillväxtmotor – det är därför viktigt både för regionen i sig och resten av Sverige att Stockholms kommuner kan fortsätta att driva på utvecklingen. Men det kommunala skatteutjämningssystemet hindrar detta. Systemet finns till för att alla kommuner ska kunna garantera en god välfärdsservice till sina invånare, vilket är en självklarhet och behövs t ex i kommuner med mindre elevunderlag eller kommuner med en hög andel äldre.

  Däremot är systemet orimligt när ekonomiskt starka kommuner märker att det är olönsamt att satsa på bostadsbyggande, näringslivsinsatser etc. då dess avgifter till skatteutjämningssystemet ökar eller så minskar bidragen från detsamma. Detta samtidigt som kommuner med dålig ekonomi inte behöver ta ansvar för sina problem och kan förlita sig på utjämningsbidrag.

  Det kommunala skatteutjämningssystemet ger alltså varken incitament till starka kommuner att växa ytterligare eller till svagare kommuner att satsa på tillväxthöjande insatser. Faktum är att Stockholms kommuner och landsting är nettobetalare till skatteutjämningssystemet, och missgynnas av dagens utjämningssystem både ekonomiskt och genom att tillväxtsatsningar kostar mer än vad de genererar.

  Det kommunala skatteutjämningssystemet bör därför förändras så att det premierar god ekonomi och tillväxtsatsningar, och inte det motsatta. Ett skatteutjämningssystem som främjar tillväxt skulle inte bara gynna Stockholmsregionen men i längden också hela landets konkurrenskraft.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  riksdagsledamot Stockholms län

  fredag 1 juli 2011

  Stärkta insatser för innovation

  (Foto: sxc.hu)  För att hänga med i den tuffa internationella konkurrensen är det avgörande att fler idéer kan omvandlas till konkreta produkter, affärsmöjligheter och nya lösningar. Det är därför glädjande att regeringen nu stärker insatserna för innovation genom utökade resurser till verifiering och innovationslån med totalt 35 miljoner.

  torsdag 23 juni 2011

  Åtgärder för att öka småföretagens IT-användning

  (Foto: sxc.hu)

  I Sverige är IT-användningen hög, men mindre företag ligger efter när det gäller att använda mer avancerade it-tillämpningar. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska föreslå åtgärder för att öka just småföretagens IT-användning. Det skapar tillväxt och stärker landets konkurrenskraft när fler företag kan ta del av och utveckla digitala lösningar.
  http://www.regeringen.se/sb/d/14953/a/171413  tisdag 21 juni 2011

  Eliza i Ny Teknik: Krossa myterna om elbilar  Tillsammans med Eva Håkansson från Gröna Bilister skriver Eliza i Ny Teknik om att krossa myterna om elbilar och att det är avgörande att kunskapen om elbilar ökar och når ut till fler.
  http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3205455.ece

  måndag 13 juni 2011

  Postdebatt i kammaren  Eliza debatterar den nya postlagen i riksdagens kammare - för att säkerställa bra post- och betalservice måste vi fokusera på behoven och människan, inte på systemet.
  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2010/11:111#anf70

  torsdag 9 juni 2011

  Elbilsseminarium i riksdagen
  Eliza var initiativtagare till ett intressant och lärorikt seminarium av elbilar i riksdagen som bl a tog upp myter och sanningar om elbilar, elbilsinfrastruktur och elektrifierade vägar: http://www.moderat.se/web/Elbilsshow_i_riksdagen.aspx

  tisdag 31 maj 2011

  ”S lämnar walk-over i IT-politiken”

  Eliza Roszkowska Öberg (M), talesperson IT-politiska frågor i trafikutskottet, kommenterar utspelet från socialdemokraternas IT-talesperson Monica Green.

  - Monica Green har uttalat att hon vill satsa på bredbandsutbyggnad, folkbildningskampanjer och en statlig variant av Mat-Tina kallad IT-Titti. Det är lätt att säga att man vill arbeta med olika åtgärder men det går inte att lova allt till alla utan att berätta hur det ska finansieras. Det är befogat att fråga var pengarna till Greens (S) alla löften finns och var de konkreta förslagen är då den socialdemokratiska skuggbudgeten ekar tom på IT-politik.

  - Jag finner det också beklagligt att Monica Green inte heller vill debattera IT-frågorna och istället hänvisar till en minister. Det känns som att S lämnar walk-over i IT-politiken – ingen finansiering, inga konkreta förslag och ingen debatt. Möjligen har Monica Green tänkt sig att IT-Titti ska ordna finansieringen, förslagen och debatten med regeringssidan?

  - Från Alliansens sida är beskedet tydligt: vi underlättar så att IT och ny teknik bidrar till nya arbetstillfällen, nya och växande företag och stärkt konkurrenskraft. Vi gör en översyn av företagsbeskattningen och företagens avdragsrätt för utgifter för forskning och utveckling. Bredbandsutbyggnaden går i rekordfart och regeringen arbetar med en digital agenda för att Sverige även fortsatt ska vara världens mest konkurrenskraftiga digitala ekonomi. Dessutom har jobbskatteavdragen, som S varit emot från början, inneburit minst 1500 kronor mer i månaden för vanliga arbetare och därmed ökade möjligheter för fler att skaffa dator och Internet.

  torsdag 26 maj 2011

  Bidra till Sveriges digitala agenda!

  Alla kan vara med och bidra till den digitala agendan - så att Sverige fortsätter att vara världens starkaste digital ekonomi även i fortsättningen:
  http://digitalagenda.ning.com/

  onsdag 25 maj 2011

  Eliza skriver i Mitt-i-tidningarna: Inför RIT-tjänster

  (Foto: sxc.hu)

  Den svenska internetekonomin motsvarar 6,6 procent av BNP, är enligt rapporter nu större än både byggsektorn och jordbruket, och spås en ljus framtid med kontinuerlig ökning av BNP-andelen. Post och Telestyrelsen (PTS) rapporterade nyligen att bredbandsutbyggnaden går väldigt snabbt och att antalet hushåll utan bredbandstillgång är väldigt få.
  Men vi kan inte nöja oss med detta utan måste ständigt tänka nytt och förbättra villkoren för människor, företagandet och utveckling av ny teknik. Även om man har tillgång till bredband i världsklass eller om Sverige har framgångsrika IT-företag så hjälper det inte om man inte känner sig säker på hur man använder en dator, hur man installerar nya program eller hur man surfar i mobilen. Alla är inte datorexperter och en hel del av oss kan behöva hjälp i en allt mer digital vardag.
  Jag har därför lämnat in en motion till riksdagen om att införa RITavdrag (skatteavdrag för IT-tjänster i hemmen). Genom RIT-avdrag kan fler, inte minst äldre, människor med funktionshinder och människor som känner sig tekniskt osäkra, ta del av digitala tjänster. Det är dessutom högst sannolikt att införande av RIT-avdrag skulle skapa både nya arbetstillfällen och nya företag.
  Om vi vill att den svenska internetekonomin ska växa måste fler också kunna bidra till dess tillväxt – IT och ny teknik ska underlätta vardagen för människor.

  Eliza Roszkowska Öberg (M),
  riksdagsledamot, ansvarig för IT-frågor i trafikutskottet

  tisdag 24 maj 2011

  Bygg tunnelbana till Norrort före mer spårväg i city

  (Foto: sxc.hu)


  Eliza skriver i Mitt i Södra Roslagen:

  Bygg tunnelbana till Norrort före mer spårväg i city
  Nyligen har intresserade kunnat lämna förslag angående järnvägsplanen för dubbelspår på Roslagsbanan. Samtidigt diskuteras också utbyggnad av spårvägen i innerstan. Det är självfallet positivt att kapaciteten på Roslagsbanan ökar, men mer behöver göras för oss som bor norr om Stockholm.
  Stockholmsregionen växer – både företag och människor flyttar hit. Det kräver att man redan idag planerar långsiktigt. Det är osannolikt att en stor del av regionens växande invånarantal kommer att kunna bosätta sig i city, och faktum är att befolkningen i länets nordostkommuner beräknas öka med drygt 300.000 invånare de närmsta 20 åren.
  En undersökning från Stockholms Handelskammare visar att drift och byggnad av tunnelbana är betydligt billigare per passagerare än detsamma för spårväg. I en opinionsundersökning svarar varannan stockholmare att man föredrar utbyggd tunnelbana framför andra alternativ.
  Med en tunnelbana till Norrort ökar Österåkers dragningskraft som kommun. För oss som bor i Österåker skulle bättre möjligheter att åka kollektivt till city t ex med tunnelbana innebära en enklare vardag genom en snabbare och tillgängligare resa till jobb eller skola. Dessutom är det bra för miljön när fler åker kollektivt och bilköerna minskar. Innan det byggs mer spårväg i innerstan bör tunnelbanan byggas ut till Norrort.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  ledamot kommunstyrelsen Österåker

  fredag 20 maj 2011

  Är det IT-Titti som ska fixa fram socialdemokraternas IT-politik? - Eliza skriver på Newsmill

  (Foto: sxc.hu)
  "Dessvärre är det ganska talande för socialdemokraternas politik - allt som leder till nya jobb och företag och som underlättar vardagen för människor är de emot, men ökat statligt klåfingeri och statlig styrning av både näringslivet och utbildningsinsatser det är man för. När nu Green tar över som IT-politisk talesperson undrar man om hon tänker fortsätta med detaljregleringsviljan och cookies-politiken på området istället för att presentera ett sammanhållet IT-politiskt regeringsalternativ? Eller ska IT-Titti kanske fixa detta?"
  Hela artikeln finns här: http://www.newsmill.se/node/36454

  torsdag 19 maj 2011

  Debatt i kammaren om elektroniska kommunikationer  "Internet är gränslöst. På fem år har andelen Internetanvändare i världen fördubblats enligt ITU, det vill säga International Telecommunication Union. År 2010 var andelen av världens befolkning som använder Internet uppe i 30 procent. I Sverige har över 99 procent av befolkningen tillgång till bredband enligt Post- och telestyrelsen."
  Hela debatten finns här: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2010/11:104#anf38

  måndag 16 maj 2011

  Eliza kommenterar S brist på IT-politik
  "Jag är besviken på att socialdemokraterna inte ens nämner någonting om it, bredband, elektroniskt eller digitalt i sin budget. Jag tycker inte de tar sitt ansvar som oppositionsparti"
  Läs hela artikeln i Computer Sweden: http://computersweden.idg.se/2.2683/1.384975/moderat-saknar-socialdemokratisk-it-politik


  torsdag 12 maj 2011

  Post- och telestyrelsen ska utreda de affärsmässiga förutsättningarna för kanalisation för bredband

  (Foto:sxc.hu)


  God tillgång till elektroniska kommunikationer är en förutsättning för att fler ska kunna ta del av det digitala samhället och för att IT ska kunna bidra till nya företag, innovativa tjänster och till att stärka konkurrenskraften.
  Studien som PTS ska genomföra ska ge en överblick av de affärsmässiga förutsättningarna för upphandling, förmedling och försäljning av kanalisation nationellt, fungera som beslutsunderlag för privata och offentliga aktörer och bl a innefatta en bedömning av vilken efterfrågan på kanalisation för optofiber som finns i Sverige.

  tisdag 10 maj 2011

  Betänkande om ändrade regler för elektroniska kommunikationer

  (Foto: sxc.hu)

  Utskottet anser att de föreslagna lagändringarna sammantaget bidrar till att främja en mer ändamålsenlig reglering av elektroniska kommunikationer, till gagn för såväl marknadsaktörer som slutanvändare, Läs Betänkande 2010/11:TU20 Ändrade regler för elektroniska kommunikationer och andra IT-politiska frågor:
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GY01TU20

  onsdag 4 maj 2011

  Eliza debatterar bredband och (S) skuggbudget i kammaren
  "Från Moderaternas och Alliansens sida ser vi och vill använda IT:s potential för att öppna för framtidens jobb och företagande i Sverige. Användningen av IT bidrar till att nya företag, nya tjänster och produkter skapas och utvecklas, och därmed ökar produktiviteten i hela ekonomin."
  "I socialdemokraternas skuggbudget nämns inte orden digital, bredband, elektroniskt eller IT en enda gång. Jag kunde inte heller hitta några siffror eller satsningar på detta alls. Det märkligaste är att när Socialdemokraterna pratar om grundläggande infrastruktur har de inte ens kommit till 1990-talet. De talar fortfarande om telefoni men glömmer helt elektroniska kommunikationer."

  Se Elizas inlägg:
  http://www.riksdagen.se/templates/R_ExternalPage____3383.aspx?op=search&search_freetext=&search_parlamentary_session=2010%2F11&search_type=Interpellationsdebatt&search_committee=&search_speaker=&search_party=&search_sdate1=2011%2D05%2D03&search_sdate2=2011%2D05%2D03&rpage=0

  tisdag 3 maj 2011

  Bredband - lika viktigt som vägar, järnvägar och elnät  Självklart ska bredband anses som lika viktigt för en fungerande kommunikation som vägar, järnvägar och elnät. Men vi har en bit kvar att gå, det är fortfarande brister vad gäller Internetuppkoppling när man befinner sig på resande fot t ex på tåget vare sig det gäller mobil bredbandsuppkoppling eller den uppkoppling som tågföretagen erbjuder. Arbetet med bredbandsutbyggnad måste fortsätta och det är positivt att betydelsen av elektroniska kommunikationer för människor, företag och tillväxten uppmärksammas och blir en självklar del av den Digitala agendan för Sverige som regeringen arbetar med.

  måndag 2 maj 2011

  Eliza på besök hos Volvo i Skövde  Samtal om fordonsindustrins betydelse för svensk konkurrenskraft och vad vi kan göra ytterligare för att underlätta dess tillväxt.

  fredag 29 april 2011

  Eliza med moderata trafikkommittén i Skövde
  Samtal om infrastrukturutbyggnad och dess planering med lokala och regional företrädare samt diverse besök i verkligheten

  torsdag 28 april 2011

  Möte med Elbil Sverige
  Samtal mellan alliansen i trafikutskottet och Elbil Sverige – det blev diskussioner om hur man kan stimulera fler att skaffa elbil, hur utbyggnad av laddställen kan utvecklas, erfarenheter från andra länder och om myter och sanning om elbilar. Forskning och utveckling av fler elbilar och infrastruktur behövs för att transportsektorn ska minska sina utsläpp och för att nå regeringens mål om ett klimatvänligare samhälle.

  onsdag 27 april 2011

  Möte med Motorhistoriska Riksförbundet  MHRF har nästan 100.000 medlemmar och gör ett gediget arbete för att bevara en viktig del av vårt kulturarv. Det blev bl a samtal om svårigheter med registrering av äldre fordon som köps i utlandet och frågor om hur det administrativa arbetet kan minskas för att förenkla för både fordonsentusiaster och myndigheter  fredag 15 april 2011

  Motion om att motverka digitala handelshinder behandlad

  (Foto: sxc.hu)

  Elizas motion om att motverka digitala handelshinder betonar att det är av svenskt handelsintresse att värna öppenheten på Internet och att censureringar, blockeringar och s.k. onlineprotektionism bör bekämpas. Även nationella upphovsrättsregler, skatteregler eller byråkrati kan begränsa möjligheten att bruka en nättjänst, även inom EU. Näringsutskottet understryker att Sveriges förmåga att tillvarata digitaliseringen och globaliseringen är avgörande för tillväxten och skapandet av framtidens företagande och jobb, och Internet är en viktig plats för nya företag, innovationer och entreprenörskap, och det kommer av allt att döma bli en än viktigare handelsplats i framtiden. Av detta skäl ser utskottet det som ett svenskt handelspolitiskt intresse att värna öppenhet på Internet, här inbegrips att motverka olika former av digitala handelshinder, inklusive s.k. onlineprotektionism. Dock pågår det inom EU ett omfattande arbete inom detta område. Sammanfattningsvis delar således utskottet den grundläggande uppfattning som förs fram i Elizas motion om att det är angeläget att Sverige aktivt arbetar mot digitala handelshinder och onlineprotektionism, inte minst inom ramen för EU-samarbetet.

  torsdag 14 april 2011

  Eliza i kammaren om trafiksäkerhet, Formel 1 och fokus på bilkörningen

  (Foto:sxc.hu)
  Debatt om trafiksäkerhet i riksdagens kammare. Elizas anförande handlade om att man bör fokusera på just bilkörningen när man sitter bakom ratten, en säker trafikmiljö och Formel 1: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2010/11:87#anf188

  onsdag 13 april 2011

  C'mon join the joyride - Sverige i topp i global IT-ranking

  (Foto: sxc.hu)

  Sverige toppar för andra året i rad World Economic Forum's Global Information Technology Report 2010-2011. Det innebär att Sverige är det land i världen som anses bäst på att använda it i olika former till att få fart på ekonomin. Det är självklart mycket positivt, men det gäller att inte slappna av för mycket, konkurrensen är stenhård och vi måste hela tiden tänka nytt för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

  tisdag 12 april 2011

  Både vägtrafik och kärnkraft behövs i framtiden, MP!

  Alla energislag och att alla transportslag är lika viktiga. Sverige behöver en tillförlitlig och kostnadseffektiv elförsörjning från moderna kärnkraftsverk och andra alternativ. Vi behöver också forskning och utveckling som på sikt kan fasa ut de fossila bränslena inom transportsektorn till förmån för de mer utsläppssnålare drivmedlen.

  Hela artikeln på Teknikdebatt: http://teknikdebatt.se/debatt/bade-vagtrafik-och-karnkraft-behovs-i-framtiden-mp

  måndag 11 april 2011

  Motion om IT och ny teknik för att utveckla vården

  (Foto: shc.hu)

  Elizas motion om IT och ny teknik för att utveckla vården har behandlats av riksdagens socialutskott. Utskottet hänvisar till pågående arbete med bl a Nationell eHälsa och betonar att stora framsteg gjorts och görs samt att samordningen mellan centrala aktörer på detta sätt. Under 2011 avsätts dessutom 40 miljoner kronor till Nationell eHälsa.


  fredag 8 april 2011

  Studiebesök på Stockholms Driftledningscentral - Alliansens partiledare följer i mina fotspår


  I onsdags, den 6 april, besökte jag och mina kollegor Lotta och Sten navet i Sveriges järnvägstrafik, Stockholms Driftledningscentral. Härifrån styrs tågtrafiken. Ca 90 tåg passerar Stockholm C per timme i rusningstrafik!
  Med hjälp av datorer och speciellt utvecklade system, men även papper och penna, styr duktiga trafikledare tusentals tåg varje dag.

  Och idag, den 8 april, besökte Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Maud Olofsson och Göran Hägglund samma ställe. Häftigt när partiledarna följer i mina fotspår!

  Pressmeddelande från Regeringskansliet

  Motioner om informationssäkerhet och SOS-sms behandlade

  (Foto:sxc.hu) Motionerna om samhällets informationssäkerhet har behandlats av riksdagen och utskottet håller i stora delar med Elizas motioner, och konstaterar att det pågår ett stort arbete med att förstärka och förbättra samhällets förmåga att förebygga och hantera allvarliga IT-incidenter, och resultatet av dessa arbeten bör avvaktas. Angående motionen om att införa SOS-sms för alla konstaterar utskotett att frågan om larmning med hjälp av sms har aktualiserats. Elizas motioner: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Fö225 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Fö224 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Fö223 Hela betänkandet finns här: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&rm=2010/11&bet=FöU2

  torsdag 7 april 2011

  Motioner om byggfelsförsäkring och IT i samhällsplaneringen behandlade  Elizas motioner om att avskaffa byggfelsförsäkringen och att integrera IT i samhällsplaneringen har behandlats i riksdagen. Glädjande nog menar civilutskottet att den promemoria från Miljödepartementet som tagits fram om byggfelsförsäkringen pekar på flera brister i densamma. Den obligatoriska byggfelsförskringen föreslås därför avskaffas, men att att remissbehandlingen av promemorian och regeringens ställningstagande bör avvaktas. Civilutskottet ser också positivt på de möjligheter som den tekniska utvecklingen har för bostadspolitiken och samhällsbyggandet. Elizas motioner: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02C282 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02C283 Civilutskottets betänkande: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2010%2f11%3aCU22

  tisdag 5 april 2011

  Studiebesök på Scania  Eliza och trafikutskottskollegan Sten på studiebesök på Scania i Södertälje – det blev diskussion om trafiksäkerhet, ingenjörsutbildningar och framtiden för förnyelsebara drivmedel, därefter rundvisning på motormonteringen guidade av verkstadstekniker Linda.

  torsdag 31 mars 2011

  Motion om smarta elnät hörsammad

  (Foto: sxc.hu)

  Sverige har en stark potential att utveckla smarta elnät som inte bara skulle leda till att öka energieffektiviteten utan också till utveckling av nya lösningar som sedan kan exporteras till andra länder, skrev Eliza i sin motion till riksdagen: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02N309


  Nu meddelar Näringsdepartementet att Sverige ska delta i program för smarta elnät: http://www.regeringen.se/sb/d/14479/a/165290

  måndag 28 mars 2011

  Blir det mer ”allt ska packas i en låda”-politik nu (S)?

  (Foto: sxc.hu)

  Eliza skriver på Newsmill om (S) och teknikutvecklingen: "Få tvekar om att Håkan Juhult kommer att innebära en nytändning för socialdemokraterna. Men vad kommer det att innebära för IT-politiken? Om man tar en titt på några av Håkan Juholts motioner och uttalanden kan man lätt börja undra." Läs hela artikeln här: http://www.newsmill.se/artikel/2011/03/24/r-ven-juholt-teknikfientlig

  fredag 25 mars 2011

  Eliza i Computer Sweden: Eurotaxa för datatrafik i EU behövs

  (Foto: sxc.hu)

  Europas konkurrenskraft kan förbättras genom att göra det enklare och billigare att kommunicera digitalt var i Europa man än befinner sig.

  onsdag 23 mars 2011

  Eliza på Teknikdebatt: "Fortsätt utveckla svenska internetekonomin"  Den svenska internetekonomin växer så det knakar och motsvarar 6,6 % av BNP samt är enligt rapporter större än både byggsektorn och jordbruket. Men mycket arbete återstår som t ex att avskaffa e-handelshinder inom EU, integrera IT i skolans arbete, underlätta för internetföretagande. IT och ny teknik ska underlätta vardagen för människor. Men alla är inte datorexperter och en hel del av oss kan behöva hjälp i en allt mer digital vardag. Om vi vill att den svenska internetekonomin ska växa måste fler också kunna bidra till dess tillväxt – människor, företag och det offentliga.

  Läs hela debattartiklen här: http://teknikdebatt.se/debatt/fortsatt-utveckla-svensk-internetekonomin

  tisdag 22 mars 2011

  Digitalisering inget hot mot kulturen - tvärtom!

  (Foto: sxc.hu)

  Eliza skriver med riksdagskollegan Cecilia Magnusson (M) om hur digitaliseringen får ut kulturen till ännu fler människor. Kulturen ska finnas där människor finns – alltså även på nätet. Den nya tekniken är, rätt hanterad, kulturens bästa vän, nu och i framtiden.

  fredag 18 mars 2011

  Svenska internetekonomin växer

  (Foto: sxc.hu)

  Den svenska internetekonomin växer så det knakar och är större än både byggsektorn och jordbruket. Mycket glädjande men vi kan göra ännu mer för att denna utveckling ska fortsätta som t ex ta bort e-handelshinder inom EU, förbättra e-administrationen, underlätta för internetföretagande och främja innovationsupphandling så att nya tekniska lösningar skapas i svenska företag.

  torsdag 17 mars 2011

  Idag kommer IT-propositionen ” Bättre regler för elektroniska kommunikationer”

  (Foto: sxc.hu)

  IT och ny teknik ska underlätta vardagen för människor och företag samt bidra till en stärkt svensk konkurrenskraft. Vi vill ha ett fritt och öppet Internet, skydda dig som konsument och främja goda förutsättningar för en bättre konkurrens. Den nya IT-propositionen som kommer idag innebär bl a att: rättsäkerheten för Internetanvändare och skyddet mot avstängning från Internet stärks för att värna människors yttrande- och informationsfrihet; längden på konsumentavtal, förenklingar vid byte av operatör och förbättringar för personer med funktionsnedsättning; mer liberala regler för fördelning av radiofrekvenser, tidsgränser för konkurrensfrämjande regleringsbeslut och nya verktyg för en förbättrad konkurrens så som en generell möjlighet att tvinga dominerande företag att separera sin försäljning till slutkunder från sin grossistverksamhet (funktionell separation).

  onsdag 16 mars 2011

  Barn och trafiksäkerhet

  Igår debatterade jag i kammaren trafiksäkerhet med fokus på barn.
  Jag påpekade att de flesta barn dör eller skadas i föräldrarnas bil. Därför måste vi arbeta för att minska antalet bilolyckor. För att minska risken för allvarliga olyckor tycker vi i Alliansen att det är viktigt att fortsätta med en åtgärd som får mycket tydliga resultat, nämligen utbyggnaden av mötesseparerade vägar.

  67 procent av alla trafikdödade barn är 15–17 år och många av de är mopedister. Däför införde vi krav på utbildning och en ny körkortskategori för förare av mopeder klass I (de som kan köras lite fortare än klass II).

  Infrastrukturen bör planeras och utformas så att alla trafikantgruppers säkerhetsbehov tas upp. Detta innefattar även barns säkerhet och deras möjlighet att ta sig fram på egen hand i trafiken.

  Jag lyfte fram föräldrarnas roll som är mycket viktig. Det är föräldrarna som kan se till att deras barn använder cykelhjälm. Genom att använda rätt skyddsutrustning på ett korrekt sätt i bilen kan vi minska antalet barn som bilpassagerare som dödas.

  Till sist, men absolut inte minst, bör vi titta på oss själva och hur vi beter oss i trafiken. Barn gör inte som man säger utan som man gör!


  Du kan läsa hela anföranden i Riksdagens protokoll:
  Anförande 1
  Anförande 2

  måndag 14 mars 2011

  Marknaden sköter nätet bäst - Eliza skriver i Ny Teknik  Eliza ger svar på tal till debattörerna från Stiftelsen för telematikens utveckling: "Många aktörer är inget ”ideologiskt experiment”. Det är genom att förbättra konkurrensen och ge goda förutsättningar för marknaden som utbyggnaden av bredband blir i världsklass"

  torsdag 10 mars 2011

  Några av Elizas motioner behandlade i riksdagen

  (Foto: sxc.hu)

  Motionerna om en bättre e-förvaltning, offentlig upphandling och IPv6 i offentlig sektor har behandlats i riksdagen, inte minst är den sistnämnda intressant och har goda besked:

  "Beträffande motionen om övergång till ny version av Internetprotokoll (som används för överföring av information över Internet) kan utskottet konstatera att regeringen nyligen tagit initiativ på detta område. Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag att beskriva hur IPv6 kan införas på myndigheter och andra offentliga organisationer med avseende på tillgänglighet, säkerhet och ekonomi. Tidigare har E-delegationen under hösten 2010 tagit fram en övergripande vägledning för myndigheternas införande av IPv6."

  onsdag 9 mars 2011

  Eliza på seminarium om hållbara städer  Seminarium på riksdagen om hållbara städer med fokus på transporter, byggnader och grönområden. En aspekt som ofta glöms bort i detta sammanhang är att se på dem som pendlar och deras behov, istället för att utgå från att allting funkar som mitt inne i en stadskärna. Här behövs helhetssyn och att utvecklingen med växande arbetsmarknadsregioner tas med i betraktningen. Detsamma gäller planering av infrastruktur – det måste fungera från dörr till dörr. Utanför city är det få som har nära till bussen eller tåget, vilket är första steget i en pendlares resa och hur kan vi få knutpunkterna att fungera smidigt för övergång mellan olika transportslag? Förhoppningsvis kan man i en inte alltför avlägsen framtid på en vacker vårdag cykla till pendeltågsstationen, ta med cykeln på tåget och sen cykla sista biten till jobbet, studierna eller kompisträffen.

  måndag 7 mars 2011

  Planera trafiken utifrån från människors vardag - Eliza skriver i Mitt i Södra Roslagen

  (Foto:sxc.hu)

  För att få vardagspusslet att gå ihop krävs att pendlingen till och
  från jobb eller studier samt transport till dagis, fritidsaktiviteter och storhandling fungerar väl. Också företagen är beroende av snabba och tillförlitliga transporter för att varor och tjänster ska komma fram i rätt tid.
  Regeringen har därför fattat beslut om att Trafikanalys ska ta
  fram underlag om arbetspendlingen i Stockholm och övriga storstadsregioner med en radie om 15 mil med olika trafikslag. Därefter kommer åtgärder att införas för att förbättra för pendlarna.
  För att Österåker ska vara en attraktiv kommun att bo i och för att fler företag ska kunna etableras och växa här är goda kommunikationer grundläggande. Medan det i city ofta finns fler olika transportsätt är så inte fallet utanför stadskärnan och därför är det viktigt att titta just
  på hur pendlingsmöjligheterna ser ut och kan förbättras här. En viktig aspekt är att detta gäller alla trafikslag, och inte enbart kollektivtrafiken som de rödgröna blint pekar på. Många gånger går ju dessutom kollektivtrafiken på just vägarna i form av bussar.
  Det handlar inte om att tvinga folk att åka kollektivt, utan om att hitta bra lösningar som fungerar i praktiken i människornas vardag. Detta innebär ofta en kombination av flera transportmedel – man kan ta bil eller buss till Roslagsbanan och sedan tunnelbanan för att ta sig direkt till jobbet.
  Pendling och kollektivtrafik ska präglas av tillgänglighet, kvalitet och flexibilitet. För att detta ska vara möjligt måste vi inse att transportslag kan komplettera varandra och inte bara konkurrera med varandra. Politiken måste utgå ifrån människors vardag och inte bara
  sitta fast i ideologiska övertygelser.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  ledamot i kommunstyrelsen i Österåker

  torsdag 3 mars 2011

  Motion om samhällets informationssäkerhet hörsammad

  (Foto: sxc.hu)

  Elizas motion om en bred kartläggning av samhällets informationssäkerhet har hörsammats. Näringsdepartementet rapporterar bl a att MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram förslag på en nationell plan som klargör hur allvarliga IT-incidenter ska hanteras samt hur tekniska kompetensnätverk av experter som kan stödja samhället vid allvarliga IT-incidenter kan skapas.

  onsdag 2 mars 2011

  En verklig digital agenda för Sverige  Eliza skriver på teknikdebatt om en verklig digital agenda för Sverige: Den digitala agendan får inte bli ett fint dokument som presenteras och arkiveras, utan verkligen en gemensam vision för hela IT-Sverige, vår gemensamma väg framåt till ökad tillväxt, bättre välfärd och fler jobb.

  tisdag 1 mars 2011

  Alla borde kunna skicka SOS-sms - Eliza skriver på Newsmill

  (Foto: sxc.hu)

  Vi måste våga satsa på nya idéer för att bekämpa våldet och öka tryggheten i vår vardag. Att kunna larma via sms borde vara en självklarhet. När det enda larmalternativet i en hotfull situation är att ringa, och därmed att utsätta sig själv för allvarliga risker, är det mest sannolika att så inte sker.


  måndag 28 februari 2011

  Sverige ledande e-förvaltningsland i EU-undersökning

  (Foto: sxc.hu)

  Sverige ligger i topp i EU-kommissionens jämförelse över medlemsstaternas e-förvaltningar – ” Digitizing Public Services in Europe: Putting Ambition into Action”. Sedan 2007 har Sverige gått från en sjundeplats till absoluta topp-positioner inom flera områden, bl a är Sverige bäst i EU när det gäller hur sofistikerade e-tjänster landets förvaltning har. Dessutom får Sverige höga poäng för transparens, användning av parallella kanaler (som sms, telefon och webb), integritet och dataskydd, enkelhet i användning etc.

  Detta är självklart väldigt glädjande och är något vi måste bygga vidare på och ständigt tänka i nya banor för att behålla denna goda position.


  torsdag 17 februari 2011

  Eliza R Öberg och Fredrik Reinfeldt om IT och demokratisträvanden


  Idag ställde jag följande fråga till statsministern under Riksdagens frågestund:

  "Nätets frihet bereder vägen för människors frihet, sade Carl Bildt i går när han presenterade den utrikespolitiska deklarationen.
  Under några veckor kunde vi följa kampen för frihet och demokrati i Egypten via tv- och datorskärmar. Sociala medier som Facebook, Twitter och Youtube gjorde det möjligt för oss, för medier och för folket i Egypten att följa händelserna, och de har även spelat en viktig roll i planeringen av demonstrationer. I ett försök att förhindra detta spärrades stora delar av Egyptens Internet.
  Tillgången till information och möjligheten att kommunicera elektroniskt har fått en större roll för demokratin nu när kampen mot förtryck har flyttat ut på nätet.
  Vad kan Sverige göra för att IT kan användas i strävan efter att stärka frihet och demokrati i utvecklingsländerna? Vilka åtgärder avser statsministern att vidta för att främja yttrandefrihet och ett öppet och fritt Internet?"

  ... och fick följande svar:

  "Låt oss konstatera att vi ser en öppning i egentligen hela arabvärlden och i många länder med diktatur och förtryck som kommer via sociala medier och via Internets påverkan. Vi ser också att diktaturer inte bara vill ha ordning på vad tidningar skriver utan också väldigt ofta använder tekniken att försöka stänga ned och styra Internetanvändningen. Därför är detta en mycket viktig faktor för att öppna vår värld och inte minst för att en ung generation ska kunna framföra sina rättmätiga krav på förändring.
  Som nämndes togs det upp i utrikesdeklarationen. Jag såg också att Gunilla Carlsson har presenterat att vi genom våra utvecklingsinsatser också jobbar särskilt inriktat mot att ge resurser för att möjliggöra användning av Internet som en del i demokratibygget. Det är modernt, riktigt och rätt och ett sätt att möta det som Eliza Roszkowska Öberg frågar efter. Det är hoppingivande att ett fritt Internet och social medier ger den här möjligheten att bända upp diktaturer världen över."

  Jag är glad att statsministern också tycker att det är viktigt för demokratin med ett öppet och fritt Internet.

  Kammarens protokoll
  Webb-tv

  måndag 14 februari 2011

  Enklare redovisning och mindre krångel - Eliza skriver i Fria Företagare

  Enklare redovisning och mindre krångel

  Det ska vara enkelt, lönsamt och roligt att starta och driva företag i Sverige. Företagare ska ägna sin tid och sina resurser åt att utveckla verksamheten, inte åt att förstå krångliga regler eller onödigt administrativt arbete - annars riskerar människor med goda idéer och drivkraft att tappa motivationen för att starta och utveckla sina företagsidéer.
  Alliansregeringen sjösatte därför ett omfattande regelförenklingsarbete under den förra mandatperioden. Detta arbete fortsätter självfallet under denna mandatperiod. Det ska märkas i en företagares vardag att regelkrånglet minskar.
  Vid årsskiftet infördes därför enklare regler för redovisning. Antalet regler om vilka upplysningar som ska lämnas i årsredovisningen/årsbokslutet blir färre och enklare. Detta genom att bl a möjligheterna till kontantredovisning och att vänta med att göra den löpande bokföringen ökar. Det blir möjligt att föra över räkenskapsinformation från ett material till ett annat och arkiveringstiden minskar från tio till sju år. Dessutom utökas möjligheten att använda sig av ett annat räkenskapsår än ett kalenderår, s k brutet räkenskapsår.
  Sammantaget beräknas de nya och enklare reglerna leda till att svenska företags administrativa kostnader sänks med runt 860 miljoner kronor om året. Regler och förfaranden ska vara anpassade för företagens bästa. Med en förbättrad och förenklad vardag för Sveriges företagare skapas fler jobb och växande företag.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  riksdagsledamot Stockholms län

  torsdag 10 februari 2011

  Rally Sweden 2011


  Nu är det dags igen för det svenska rallyt! Folkfest i värmländska skogar och bilar som försvinner i snörök. Men det är inte bara en spännande tävling, utan är viktigt för industrin, turismen och kulturarvet.
  Om detta skriver jag idag på NWT.
  Svensk motorsport måste hållas levande och bevaras – också i framtiden!

  onsdag 2 februari 2011

  Möte med Høyres representanter i Stortingets transportkommitté  Moderata trafikkkommittén med Eliza i spetsen träffade Høyres ledamöter från Stortingets transportkommitté – Ingjerd Schou, Lars Myraune och Øyvind Halleraker. Det blev diskussion om bl a trafiksäkerhet, trängselskatter, yrkesförare och kollektivtrafiken i Stockholm och Oslo.

  fredag 28 januari 2011

  Besök på isbrytaren Tor Viking  Tor Viking tjänstgör som isbrytare ett par månader varje vinter och resten av året används hon bl a i arbete med oljeriggar i Nordsjön. Isbrytarna är livsviktiga för att hålla sjöfarten och svensk export igång även under vinterhalvåret.