Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    onsdag 9 mars 2011

    Eliza på seminarium om hållbara städer    Seminarium på riksdagen om hållbara städer med fokus på transporter, byggnader och grönområden. En aspekt som ofta glöms bort i detta sammanhang är att se på dem som pendlar och deras behov, istället för att utgå från att allting funkar som mitt inne i en stadskärna. Här behövs helhetssyn och att utvecklingen med växande arbetsmarknadsregioner tas med i betraktningen. Detsamma gäller planering av infrastruktur – det måste fungera från dörr till dörr. Utanför city är det få som har nära till bussen eller tåget, vilket är första steget i en pendlares resa och hur kan vi få knutpunkterna att fungera smidigt för övergång mellan olika transportslag? Förhoppningsvis kan man i en inte alltför avlägsen framtid på en vacker vårdag cykla till pendeltågsstationen, ta med cykeln på tåget och sen cykla sista biten till jobbet, studierna eller kompisträffen.

    Inga kommentarer: