Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  måndag 28 februari 2011

  Sverige ledande e-förvaltningsland i EU-undersökning

  (Foto: sxc.hu)

  Sverige ligger i topp i EU-kommissionens jämförelse över medlemsstaternas e-förvaltningar – ” Digitizing Public Services in Europe: Putting Ambition into Action”. Sedan 2007 har Sverige gått från en sjundeplats till absoluta topp-positioner inom flera områden, bl a är Sverige bäst i EU när det gäller hur sofistikerade e-tjänster landets förvaltning har. Dessutom får Sverige höga poäng för transparens, användning av parallella kanaler (som sms, telefon och webb), integritet och dataskydd, enkelhet i användning etc.

  Detta är självklart väldigt glädjande och är något vi måste bygga vidare på och ständigt tänka i nya banor för att behålla denna goda position.


  torsdag 17 februari 2011

  Eliza R Öberg och Fredrik Reinfeldt om IT och demokratisträvanden


  Idag ställde jag följande fråga till statsministern under Riksdagens frågestund:

  "Nätets frihet bereder vägen för människors frihet, sade Carl Bildt i går när han presenterade den utrikespolitiska deklarationen.
  Under några veckor kunde vi följa kampen för frihet och demokrati i Egypten via tv- och datorskärmar. Sociala medier som Facebook, Twitter och Youtube gjorde det möjligt för oss, för medier och för folket i Egypten att följa händelserna, och de har även spelat en viktig roll i planeringen av demonstrationer. I ett försök att förhindra detta spärrades stora delar av Egyptens Internet.
  Tillgången till information och möjligheten att kommunicera elektroniskt har fått en större roll för demokratin nu när kampen mot förtryck har flyttat ut på nätet.
  Vad kan Sverige göra för att IT kan användas i strävan efter att stärka frihet och demokrati i utvecklingsländerna? Vilka åtgärder avser statsministern att vidta för att främja yttrandefrihet och ett öppet och fritt Internet?"

  ... och fick följande svar:

  "Låt oss konstatera att vi ser en öppning i egentligen hela arabvärlden och i många länder med diktatur och förtryck som kommer via sociala medier och via Internets påverkan. Vi ser också att diktaturer inte bara vill ha ordning på vad tidningar skriver utan också väldigt ofta använder tekniken att försöka stänga ned och styra Internetanvändningen. Därför är detta en mycket viktig faktor för att öppna vår värld och inte minst för att en ung generation ska kunna framföra sina rättmätiga krav på förändring.
  Som nämndes togs det upp i utrikesdeklarationen. Jag såg också att Gunilla Carlsson har presenterat att vi genom våra utvecklingsinsatser också jobbar särskilt inriktat mot att ge resurser för att möjliggöra användning av Internet som en del i demokratibygget. Det är modernt, riktigt och rätt och ett sätt att möta det som Eliza Roszkowska Öberg frågar efter. Det är hoppingivande att ett fritt Internet och social medier ger den här möjligheten att bända upp diktaturer världen över."

  Jag är glad att statsministern också tycker att det är viktigt för demokratin med ett öppet och fritt Internet.

  Kammarens protokoll
  Webb-tv

  måndag 14 februari 2011

  Enklare redovisning och mindre krångel - Eliza skriver i Fria Företagare

  Enklare redovisning och mindre krångel

  Det ska vara enkelt, lönsamt och roligt att starta och driva företag i Sverige. Företagare ska ägna sin tid och sina resurser åt att utveckla verksamheten, inte åt att förstå krångliga regler eller onödigt administrativt arbete - annars riskerar människor med goda idéer och drivkraft att tappa motivationen för att starta och utveckla sina företagsidéer.
  Alliansregeringen sjösatte därför ett omfattande regelförenklingsarbete under den förra mandatperioden. Detta arbete fortsätter självfallet under denna mandatperiod. Det ska märkas i en företagares vardag att regelkrånglet minskar.
  Vid årsskiftet infördes därför enklare regler för redovisning. Antalet regler om vilka upplysningar som ska lämnas i årsredovisningen/årsbokslutet blir färre och enklare. Detta genom att bl a möjligheterna till kontantredovisning och att vänta med att göra den löpande bokföringen ökar. Det blir möjligt att föra över räkenskapsinformation från ett material till ett annat och arkiveringstiden minskar från tio till sju år. Dessutom utökas möjligheten att använda sig av ett annat räkenskapsår än ett kalenderår, s k brutet räkenskapsår.
  Sammantaget beräknas de nya och enklare reglerna leda till att svenska företags administrativa kostnader sänks med runt 860 miljoner kronor om året. Regler och förfaranden ska vara anpassade för företagens bästa. Med en förbättrad och förenklad vardag för Sveriges företagare skapas fler jobb och växande företag.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  riksdagsledamot Stockholms län

  torsdag 10 februari 2011

  Rally Sweden 2011


  Nu är det dags igen för det svenska rallyt! Folkfest i värmländska skogar och bilar som försvinner i snörök. Men det är inte bara en spännande tävling, utan är viktigt för industrin, turismen och kulturarvet.
  Om detta skriver jag idag på NWT.
  Svensk motorsport måste hållas levande och bevaras – också i framtiden!

  onsdag 2 februari 2011

  Möte med Høyres representanter i Stortingets transportkommitté  Moderata trafikkkommittén med Eliza i spetsen träffade Høyres ledamöter från Stortingets transportkommitté – Ingjerd Schou, Lars Myraune och Øyvind Halleraker. Det blev diskussion om bl a trafiksäkerhet, trängselskatter, yrkesförare och kollektivtrafiken i Stockholm och Oslo.