Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  tisdag 29 januari 2008

  Skriftlig fråga till infrastrukturministern

  Jag ställde en skriftlig fråga till infrastrukturministern angående tydliga och enhetliga mål för ICT-området.

  Utvecklingen inom det vi kallar IT-branschen sker i ett mycket högt tempo. Det som för några år sedan var senaste nytt kan idag finnas till användning nästan överallt eller redan ha fallit i glömska. Olika branscher och sektorer smälter samman och blir svåra eller omöjliga att skilja från varandra. Ett sådant exempel är elektronisk kommunikation som numera styrs av mjukvara och till mycket stor del sker för att datorer ska kunna kommunicera och utbyta information. Här har terminologin och uppdelningen på områden i statsbudgeten inte hängt med utvecklingen fullt ut. I många andra europeiska länder används termen ”ICT” (Information and Communications Technology) som namn på det sammansatta området elektronisk kommunikation och informationsteknologi. Åtskillnaden av de två områdena i statsbudgeten genom olika mål, anslag och syften gör det svårt att följa vad budgetmedel används till och vilka projekt som hör till respektive område. Är internetåtkomst via en 3G-telefon enbart IT, elektronisk kommunikation eller båda delarna?

  Här kan det kanske vara en god idé att slå ihop de båda områdena och behandla dem som ett enda område med gemensamma mål och krav. Termerna IT och elektronisk kommunikation används dessutom inom båda budgetområdena vilket innebär att vilka mål som gäller för olika verksamheter inte enkelt kan utläsas. En tydligare definition av vad IT är och vilka områden som berörs av målen kommer att möjliggöra bättre resultatbedömning och redovisning av måluppfyllelse samt klokare beslut för framtiden.

  Vad avser statsrådet vidta för åtgärder för att ICT-området ska få tydliga och enhetliga mål och budgetanslag?

  Länk till den skriftliga frågan på riksdagens webbsida

  MC-mässa  Under helgen åkte jag till Göteborg för att kunna se det senaste i motorcykel- och cykelbranschen på MC-mässan. Det fanns även mopeder, mopedbilar (som på bilden ovan) och tre- och fyrhjulingar.


  En elbil. Det är framtiden. Hoppas att den kommer i en bättre färg. Och snyggare design...


  fredag 25 januari 2008

  IT i framtiden  Under riksdagens framtidsdag satt jag i diskussionspanelen. Jag fick ställa frågor till forskare, bland annat frågade jag om hur de ser på upphovsrätten och fildelningsfrågan i framtiden.

  Information om utfrågningen "IT i framtiden"...

  torsdag 24 januari 2008

  Riksdagens framtidsdag  Riksdagsledamöter diskuterar framtidsfrågor med forskare. Vi börjar med en gemensam diskussion om kommunikation mellan forskare och beslutsfattare. Senare blir det tre parallela sessioner: om miljö, IT och en åldrande befolkning.

  torsdag 17 januari 2008

  Framtidens järnväg  På begäran av (mp) anordnades en aktuell debatt om framtidens järnväg. Infrastrukturminister Åsa Torstensson berättar om kommande infrastrukturpropositionen och ökade satsningar på underhåll av järnvägar.

  onsdag 16 januari 2008

  Partiledardebatt  Jag är stolt över att Fredrik är partiledare och statsminister.
  Intressant replikskifte mellan Fredrik och Maria (mp) om miljö och infrastruktur.

  onsdag 9 januari 2008

  Transportforum  Många från trafikutskottet, inklusive undertecknad, deltar idag och imorgon i Transportforum i Linköping. Transportforum är en konferens organiserad av VTI.