Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    torsdag 24 januari 2008

    Riksdagens framtidsdag    Riksdagsledamöter diskuterar framtidsfrågor med forskare. Vi börjar med en gemensam diskussion om kommunikation mellan forskare och beslutsfattare. Senare blir det tre parallela sessioner: om miljö, IT och en åldrande befolkning.

    Inga kommentarer: