Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  tisdag 29 januari 2008

  Skriftlig fråga till infrastrukturministern

  Jag ställde en skriftlig fråga till infrastrukturministern angående tydliga och enhetliga mål för ICT-området.

  Utvecklingen inom det vi kallar IT-branschen sker i ett mycket högt tempo. Det som för några år sedan var senaste nytt kan idag finnas till användning nästan överallt eller redan ha fallit i glömska. Olika branscher och sektorer smälter samman och blir svåra eller omöjliga att skilja från varandra. Ett sådant exempel är elektronisk kommunikation som numera styrs av mjukvara och till mycket stor del sker för att datorer ska kunna kommunicera och utbyta information. Här har terminologin och uppdelningen på områden i statsbudgeten inte hängt med utvecklingen fullt ut. I många andra europeiska länder används termen ”ICT” (Information and Communications Technology) som namn på det sammansatta området elektronisk kommunikation och informationsteknologi. Åtskillnaden av de två områdena i statsbudgeten genom olika mål, anslag och syften gör det svårt att följa vad budgetmedel används till och vilka projekt som hör till respektive område. Är internetåtkomst via en 3G-telefon enbart IT, elektronisk kommunikation eller båda delarna?

  Här kan det kanske vara en god idé att slå ihop de båda områdena och behandla dem som ett enda område med gemensamma mål och krav. Termerna IT och elektronisk kommunikation används dessutom inom båda budgetområdena vilket innebär att vilka mål som gäller för olika verksamheter inte enkelt kan utläsas. En tydligare definition av vad IT är och vilka områden som berörs av målen kommer att möjliggöra bättre resultatbedömning och redovisning av måluppfyllelse samt klokare beslut för framtiden.

  Vad avser statsrådet vidta för åtgärder för att ICT-området ska få tydliga och enhetliga mål och budgetanslag?

  Länk till den skriftliga frågan på riksdagens webbsida

  Inga kommentarer: