Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  lördag 3 oktober 2009

  Bredbandsutbyggnad

  I torsdags deltog jag i en kammardebatt med bl.a. infrastrukturminister Åsa Torstensson om bredbandsutbyggnad.

  Jag påpekade i debatten att:
  "Vi måste se den stora potential som finns inom IT, det som IT kan ge i våra liv, på våra arbetsplatser, i våra skolor. Det finns väldigt stora möjligheter när det gäller IT i till exempel sjukvården och när det gäller att minska den negativa påverkan på miljön.

  IT-infrastrukturen är mycket viktig för oss, för vårt informationssamhälle, vårt kommunikationssamhälle och vårt kunskapssamhälle."

  Det är märkligt att sossar säger att staten bör satsa på bredbandsutbyggnad, men i deras skuggbudget förra året fanns det blygsamma 45 miljoner kronor (för jämförelse: Bredbandsutredningen beräknade att det behövs 7,3 miljarder kr, utav 3 miljarder kr från statskassan). Jag undrar hur mycket pengar Socialdemokraterna kommer att föreslå i sin skuggbudget för 2010 för utbyggnad av IT-infrastrukturen.

  Jag avslutade med min åsikt angående statens roll:
  "Politiken och staten ska skapa bra förutsättningar för utveckling, se till att det finns en marknad med sunda regler, tydliga, långsiktiga, teknikneutrala regler, och att det finns konkurrens utan snedvridningar och begränsningar. Konkurrensen driver fram innovationer. Innovationer driver fram tillväxt. Det är det Sverige behöver."

  Hela anföranden:
  Replik 1
  Replik 2

  Radio Österåker  Idag intervjuar Mats mig och Mary.

  Radio Österåker