Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  tisdag 31 maj 2011

  ”S lämnar walk-over i IT-politiken”

  Eliza Roszkowska Öberg (M), talesperson IT-politiska frågor i trafikutskottet, kommenterar utspelet från socialdemokraternas IT-talesperson Monica Green.

  - Monica Green har uttalat att hon vill satsa på bredbandsutbyggnad, folkbildningskampanjer och en statlig variant av Mat-Tina kallad IT-Titti. Det är lätt att säga att man vill arbeta med olika åtgärder men det går inte att lova allt till alla utan att berätta hur det ska finansieras. Det är befogat att fråga var pengarna till Greens (S) alla löften finns och var de konkreta förslagen är då den socialdemokratiska skuggbudgeten ekar tom på IT-politik.

  - Jag finner det också beklagligt att Monica Green inte heller vill debattera IT-frågorna och istället hänvisar till en minister. Det känns som att S lämnar walk-over i IT-politiken – ingen finansiering, inga konkreta förslag och ingen debatt. Möjligen har Monica Green tänkt sig att IT-Titti ska ordna finansieringen, förslagen och debatten med regeringssidan?

  - Från Alliansens sida är beskedet tydligt: vi underlättar så att IT och ny teknik bidrar till nya arbetstillfällen, nya och växande företag och stärkt konkurrenskraft. Vi gör en översyn av företagsbeskattningen och företagens avdragsrätt för utgifter för forskning och utveckling. Bredbandsutbyggnaden går i rekordfart och regeringen arbetar med en digital agenda för att Sverige även fortsatt ska vara världens mest konkurrenskraftiga digitala ekonomi. Dessutom har jobbskatteavdragen, som S varit emot från början, inneburit minst 1500 kronor mer i månaden för vanliga arbetare och därmed ökade möjligheter för fler att skaffa dator och Internet.

  torsdag 26 maj 2011

  Bidra till Sveriges digitala agenda!

  Alla kan vara med och bidra till den digitala agendan - så att Sverige fortsätter att vara världens starkaste digital ekonomi även i fortsättningen:
  http://digitalagenda.ning.com/

  onsdag 25 maj 2011

  Eliza skriver i Mitt-i-tidningarna: Inför RIT-tjänster

  (Foto: sxc.hu)

  Den svenska internetekonomin motsvarar 6,6 procent av BNP, är enligt rapporter nu större än både byggsektorn och jordbruket, och spås en ljus framtid med kontinuerlig ökning av BNP-andelen. Post och Telestyrelsen (PTS) rapporterade nyligen att bredbandsutbyggnaden går väldigt snabbt och att antalet hushåll utan bredbandstillgång är väldigt få.
  Men vi kan inte nöja oss med detta utan måste ständigt tänka nytt och förbättra villkoren för människor, företagandet och utveckling av ny teknik. Även om man har tillgång till bredband i världsklass eller om Sverige har framgångsrika IT-företag så hjälper det inte om man inte känner sig säker på hur man använder en dator, hur man installerar nya program eller hur man surfar i mobilen. Alla är inte datorexperter och en hel del av oss kan behöva hjälp i en allt mer digital vardag.
  Jag har därför lämnat in en motion till riksdagen om att införa RITavdrag (skatteavdrag för IT-tjänster i hemmen). Genom RIT-avdrag kan fler, inte minst äldre, människor med funktionshinder och människor som känner sig tekniskt osäkra, ta del av digitala tjänster. Det är dessutom högst sannolikt att införande av RIT-avdrag skulle skapa både nya arbetstillfällen och nya företag.
  Om vi vill att den svenska internetekonomin ska växa måste fler också kunna bidra till dess tillväxt – IT och ny teknik ska underlätta vardagen för människor.

  Eliza Roszkowska Öberg (M),
  riksdagsledamot, ansvarig för IT-frågor i trafikutskottet

  tisdag 24 maj 2011

  Bygg tunnelbana till Norrort före mer spårväg i city

  (Foto: sxc.hu)


  Eliza skriver i Mitt i Södra Roslagen:

  Bygg tunnelbana till Norrort före mer spårväg i city
  Nyligen har intresserade kunnat lämna förslag angående järnvägsplanen för dubbelspår på Roslagsbanan. Samtidigt diskuteras också utbyggnad av spårvägen i innerstan. Det är självfallet positivt att kapaciteten på Roslagsbanan ökar, men mer behöver göras för oss som bor norr om Stockholm.
  Stockholmsregionen växer – både företag och människor flyttar hit. Det kräver att man redan idag planerar långsiktigt. Det är osannolikt att en stor del av regionens växande invånarantal kommer att kunna bosätta sig i city, och faktum är att befolkningen i länets nordostkommuner beräknas öka med drygt 300.000 invånare de närmsta 20 åren.
  En undersökning från Stockholms Handelskammare visar att drift och byggnad av tunnelbana är betydligt billigare per passagerare än detsamma för spårväg. I en opinionsundersökning svarar varannan stockholmare att man föredrar utbyggd tunnelbana framför andra alternativ.
  Med en tunnelbana till Norrort ökar Österåkers dragningskraft som kommun. För oss som bor i Österåker skulle bättre möjligheter att åka kollektivt till city t ex med tunnelbana innebära en enklare vardag genom en snabbare och tillgängligare resa till jobb eller skola. Dessutom är det bra för miljön när fler åker kollektivt och bilköerna minskar. Innan det byggs mer spårväg i innerstan bör tunnelbanan byggas ut till Norrort.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  ledamot kommunstyrelsen Österåker

  fredag 20 maj 2011

  Är det IT-Titti som ska fixa fram socialdemokraternas IT-politik? - Eliza skriver på Newsmill

  (Foto: sxc.hu)
  "Dessvärre är det ganska talande för socialdemokraternas politik - allt som leder till nya jobb och företag och som underlättar vardagen för människor är de emot, men ökat statligt klåfingeri och statlig styrning av både näringslivet och utbildningsinsatser det är man för. När nu Green tar över som IT-politisk talesperson undrar man om hon tänker fortsätta med detaljregleringsviljan och cookies-politiken på området istället för att presentera ett sammanhållet IT-politiskt regeringsalternativ? Eller ska IT-Titti kanske fixa detta?"
  Hela artikeln finns här: http://www.newsmill.se/node/36454

  torsdag 19 maj 2011

  Debatt i kammaren om elektroniska kommunikationer  "Internet är gränslöst. På fem år har andelen Internetanvändare i världen fördubblats enligt ITU, det vill säga International Telecommunication Union. År 2010 var andelen av världens befolkning som använder Internet uppe i 30 procent. I Sverige har över 99 procent av befolkningen tillgång till bredband enligt Post- och telestyrelsen."
  Hela debatten finns här: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2010/11:104#anf38

  måndag 16 maj 2011

  Eliza kommenterar S brist på IT-politik
  "Jag är besviken på att socialdemokraterna inte ens nämner någonting om it, bredband, elektroniskt eller digitalt i sin budget. Jag tycker inte de tar sitt ansvar som oppositionsparti"
  Läs hela artikeln i Computer Sweden: http://computersweden.idg.se/2.2683/1.384975/moderat-saknar-socialdemokratisk-it-politik


  torsdag 12 maj 2011

  Post- och telestyrelsen ska utreda de affärsmässiga förutsättningarna för kanalisation för bredband

  (Foto:sxc.hu)


  God tillgång till elektroniska kommunikationer är en förutsättning för att fler ska kunna ta del av det digitala samhället och för att IT ska kunna bidra till nya företag, innovativa tjänster och till att stärka konkurrenskraften.
  Studien som PTS ska genomföra ska ge en överblick av de affärsmässiga förutsättningarna för upphandling, förmedling och försäljning av kanalisation nationellt, fungera som beslutsunderlag för privata och offentliga aktörer och bl a innefatta en bedömning av vilken efterfrågan på kanalisation för optofiber som finns i Sverige.

  tisdag 10 maj 2011

  Betänkande om ändrade regler för elektroniska kommunikationer

  (Foto: sxc.hu)

  Utskottet anser att de föreslagna lagändringarna sammantaget bidrar till att främja en mer ändamålsenlig reglering av elektroniska kommunikationer, till gagn för såväl marknadsaktörer som slutanvändare, Läs Betänkande 2010/11:TU20 Ändrade regler för elektroniska kommunikationer och andra IT-politiska frågor:
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GY01TU20

  onsdag 4 maj 2011

  Eliza debatterar bredband och (S) skuggbudget i kammaren
  "Från Moderaternas och Alliansens sida ser vi och vill använda IT:s potential för att öppna för framtidens jobb och företagande i Sverige. Användningen av IT bidrar till att nya företag, nya tjänster och produkter skapas och utvecklas, och därmed ökar produktiviteten i hela ekonomin."
  "I socialdemokraternas skuggbudget nämns inte orden digital, bredband, elektroniskt eller IT en enda gång. Jag kunde inte heller hitta några siffror eller satsningar på detta alls. Det märkligaste är att när Socialdemokraterna pratar om grundläggande infrastruktur har de inte ens kommit till 1990-talet. De talar fortfarande om telefoni men glömmer helt elektroniska kommunikationer."

  Se Elizas inlägg:
  http://www.riksdagen.se/templates/R_ExternalPage____3383.aspx?op=search&search_freetext=&search_parlamentary_session=2010%2F11&search_type=Interpellationsdebatt&search_committee=&search_speaker=&search_party=&search_sdate1=2011%2D05%2D03&search_sdate2=2011%2D05%2D03&rpage=0

  tisdag 3 maj 2011

  Bredband - lika viktigt som vägar, järnvägar och elnät  Självklart ska bredband anses som lika viktigt för en fungerande kommunikation som vägar, järnvägar och elnät. Men vi har en bit kvar att gå, det är fortfarande brister vad gäller Internetuppkoppling när man befinner sig på resande fot t ex på tåget vare sig det gäller mobil bredbandsuppkoppling eller den uppkoppling som tågföretagen erbjuder. Arbetet med bredbandsutbyggnad måste fortsätta och det är positivt att betydelsen av elektroniska kommunikationer för människor, företag och tillväxten uppmärksammas och blir en självklar del av den Digitala agendan för Sverige som regeringen arbetar med.

  måndag 2 maj 2011

  Eliza på besök hos Volvo i Skövde  Samtal om fordonsindustrins betydelse för svensk konkurrenskraft och vad vi kan göra ytterligare för att underlätta dess tillväxt.