Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  tisdag 24 maj 2011

  Bygg tunnelbana till Norrort före mer spårväg i city

  (Foto: sxc.hu)


  Eliza skriver i Mitt i Södra Roslagen:

  Bygg tunnelbana till Norrort före mer spårväg i city
  Nyligen har intresserade kunnat lämna förslag angående järnvägsplanen för dubbelspår på Roslagsbanan. Samtidigt diskuteras också utbyggnad av spårvägen i innerstan. Det är självfallet positivt att kapaciteten på Roslagsbanan ökar, men mer behöver göras för oss som bor norr om Stockholm.
  Stockholmsregionen växer – både företag och människor flyttar hit. Det kräver att man redan idag planerar långsiktigt. Det är osannolikt att en stor del av regionens växande invånarantal kommer att kunna bosätta sig i city, och faktum är att befolkningen i länets nordostkommuner beräknas öka med drygt 300.000 invånare de närmsta 20 åren.
  En undersökning från Stockholms Handelskammare visar att drift och byggnad av tunnelbana är betydligt billigare per passagerare än detsamma för spårväg. I en opinionsundersökning svarar varannan stockholmare att man föredrar utbyggd tunnelbana framför andra alternativ.
  Med en tunnelbana till Norrort ökar Österåkers dragningskraft som kommun. För oss som bor i Österåker skulle bättre möjligheter att åka kollektivt till city t ex med tunnelbana innebära en enklare vardag genom en snabbare och tillgängligare resa till jobb eller skola. Dessutom är det bra för miljön när fler åker kollektivt och bilköerna minskar. Innan det byggs mer spårväg i innerstan bör tunnelbanan byggas ut till Norrort.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  ledamot kommunstyrelsen Österåker

  Inga kommentarer: