Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    onsdag 21 april 2010

    Det ska vara enkelt att resa

    ... men det är inte alltid så lätt i verkligheten. Om det inte är snöoväder som stoppar järnvägstrafiken, så är det en vulkan som sprider aska över hela Europa och paralyserar flygtrafiken. Eller så är det sossar som havererar framtida framkomlighet i och runt Stockholm genom att inte säga klart ja till Förbifart Stockholm.

    Kanalen se s.9.