Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  lördag 20 december 2008

  fredag 19 december 2008

  Tillhör Kammarfoajén  Nya kaffemuggar i kammarfoajén får inte tas hem!

  Segway - OK

  Äntligen! Nu är det tillåtet att köra segway i Sverige!
  Det tog sin tid att övertyga Vägverket, men det var värt det.

  Artikel på DN.se

  torsdag 18 december 2008

  Infrastrukturdebatt  Infrastrukturpropositionen debatteras i kammaren. 417 miljarder kronor till infrastrukturen! Hurra!

  IT-rådet lever vidare

  IT-rådet, som hjälper regeringen när det gäller IT-politik, ska leva vidare. Veksamhetstiden förlängdes till 31 december 2009.

  måndag 15 december 2008

  IT i budgetdebatten

  Jag deltog i budgetdebatten idag. Temat var självklart IT: informations- och kommunikationsteknik. Jag fokuserade på vikten av IT-säkerhet, robusta kommunikationsnät och behov av att lagstiftningen ska vara tydlig, långsiktigt hållbar och teknikneutral.

  Foto: Nina Larsson.

  söndag 14 december 2008

  Zebralagen i Aftonbladet

  Aftonbladet tog upp frågan om den s.k. zebralagen verkligen ökar trafiksäkerheten. Enligt Motormännen har antalet skadade fotgängare ökat med 10-15 procent sedan lagen infördes år 2000.

  Förra året ställde jag en skriftlig fråga till infrastrukturministern angående zebralagen. En lag som var tänkt att öka trafiksäkerheten, medför fler olyckor... Riskerna är större nu, när det är mörkt och svårare att upptäcka gående som sällan har reflexer, speciellt i städerna. Det är dags att överväga hur man kan förbättra situationen.

  Läs hela skriftliga frågan: Utvärdering eller avskaffande av ”zebralagen”

  Läs hela artikeln i Aftonbladet: Var fjärde bilist bryter mot lagen
  och även Zebralagen engagerar läsarna - ”Lagen gör fotgängarna oförsiktiga - den bör avskaffas”

  onsdag 10 december 2008

  "Här ska Sverige stå i främsta ledet för att slå vakt om informationsfriheten"

  IT är mycket viktig för demokrati och frihet, som jag tog upp i mina motioner i år om e-demokrati och e-legitimation.

  En förebild för mig är Carl Bildt som skriver idag på Aftonbladet:

  "Det är ingen djärv gissning att en allt större del av framtidens kamp för friheten kommer att röra de klassiska frågorna om rätten att fritt få sprida och ta del av information. Vi ser redan i dag hur i vissa länder bloggarna förföljs, servrar stängs ner, internetsidor censureras eller tillgången till datorer begränsas.

  Här ska Sverige stå i främsta ledet för att slå vakt om informationsfriheten."

  måndag 8 december 2008

  Budgetdebatt i Österåker  Budgetdebatten i Österåkers kommunfullmäktige påbörjades. Det blir en lååång kväll...

  fredag 5 december 2008

  8,3 miljarder kronor från Alliansregeringen för jobb och omställning

  Regeringen satsar 8,3 miljarder kronor för jobb och omställning. Detta omfattar:

  1. förstärkt stöd till nya arbetslösa och korttidsarbetslösa,
  2. förstärkt stöd för långtidsarbetslösa,
  3. förstärkning av yrkeshögskolan och gymnasial yrkesutbildning (yrkesvux),
  4. förstärkta satsningar på infrastruktur :-)))
  5. förstärkt skatteavdrag för hushållstjänster i form av reparation, ombyggnader och underhåll av byggnader (ROT-tjänster).

  Dessutom är budgeten för 2009 enligt EU-kommissionen den mest expansiva i Europa! Ekonomin stimuleras med motsvarande en procent av BNP.

  Transportstyrelsen

  Förra veckan inledde jag debatten i kammaren angående Transportstyrelsen.

  Beslutet att Transportstyrelsen inrättas den 1 januari 2009 fattades av regeringen redan i april i år. Transportstyrelsen bildas genom att verksamheterna vid Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen, Järnvägsstyrelsen, Vägtrafikinspektionen, Vägverkets trafikregister samt Vägverkets normgivning och tillsynsverksamhet förs över till den nya myndigheten.

  Ett år senare, den 1 januari 2010, förs även länsstyrelsernas verksamhet för körkort och yrkestrafik över till den nya myndigheten. Transportstyrelsens verksamhet kommer framför allt att bestå av normgivning, tillsyn och tillståndsgivning inom de fyra transportslagen järnväg, luftfart, sjöfart och väg.

  Den nya myndigheten bildas för att säkerställa en effektiv och pålitlig tillsyn inom alla trafikslag. Detta innebär bland annat effektivitetsvinster och bättre tillsyn över verksamheter genom att man skapar oberoende mellan den som utöver tillsynen och den verksamhet som ska inspekteras.

  Läs hela anförandet i Kammarens protokoll

  Webb-tv


  Källa: Riksdagsförvaltningen.

  torsdag 4 december 2008

  Förstärkt upphovsrättsskydd

  Regeringen har idag beslutat om att stärka upphovsrättsskyddet.

  Pressmeddelande från Justitiedepartementet

  Propositionen föreslår att det krävs ett domstolsbeslut för att en Internetleverantör ska ge rättighetshavaren information om vilken abonnent som har ett visst IP-nummer. Domstolen ska tillämpa proportionalitetsprincipen och se till att den enskildes integritet skyddas.

  Det är inte lätt att hitta den perfekta balansen mellan äganderätt, upphovsrätt och integritet. Därför ska regeringen redan från första dagen titta på hur reglerna tillämpas och utvärdera lagändringarna.

  måndag 1 december 2008

  Uppdatering av LEK

  Det är viktigt med en bra fungerande konkurrens på marknaden för elektroniska tjänster. Regeringen presenterade idag en promemoria med förslag om utvidgning av vem som har rätt att överklaga beslut enligt LEK (lagen om elektronisk kommunikation). Andra förslag innebär bland annat att det särskilda tvistlösningsförfarandet enligt lagen utvidgas och ändring av ett bemyndigande att meddela föreskrifter om vissa allmänna skyldigheter när det gäller tjänster till slutanvändare.

  Läs hela Promemorian här...

  Expressen: "Livet på internet - nyttigt för unga"

  En ny studie från University of California i Irvine angående ungas vanor på internet visar att det är nyttigt för ungdomar att spendera tid framför datorn. Unga umgås på nätet, träffar sina vänner och har tillgång till all information i världen. De utvecklas socialt och kan lära sig saker när de vill.

  Läs hela artikeln "Livet på internet - nyttigt för unga".