Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  onsdag 29 september 2010

  Blir vårt informationssamhälle ett informationsSÄKERHETSsamhälle?

  Det sägs ofta att vi lever i ett informationssamhälle, men säkerheten glöms bort i många diskussioner.

  De senaste dagarnas nyhetsrapportering om hackerattacker i bl a Iran har gjort att denna fråga är uppe på agendan. Det är bra, men diskussionen måste också handla om vad vi kan göra för att förbättra informationssäkerheten i Sverige. Samhällskritiska system är integrerade med liknande system i andra länder, vi är med andra ord beroende av att allt fungerar. Detta effektiviserar arbete, men skapar också sårbarhet.

  Jag hoppas att det inte ska behövas en cyberattack för att frågan ska komma upp på agendan. Informationssäkerhetstänkandet bör vara ett naturligt inslag i såväl nationell IT-politik som myndigheters kommunikationssystem och företags interna e-post, för att nämna några exempel.

  Arbetet med informationssäkerhet bör också integreras bättre med MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) arbete för samhällets krisberedskap. Samtidigt är det viktigt att understryka att vi måste hitta en bra balans mellan användbarhet och säkerhet. Visst går det att stänga Internetuppkoppling för att undvika virus, men vill vi det?

  Under de senaste 4 åren har alliansen gjort mycket för att stärka informationssäkerheten (se nedan), men mer behöver göras – därför kommer jag när riksdagens motionsperiod börjar om ett par veckor att lämna in motioner som syftar till ett verkligt informationsSÄKERHETSsamhälle. Hjälp mig gärna med förslag på hur vi kan förbättra informationssäkerheten.

  Regeringen och IT-säkerhet - vad har vi i Alliansen gjort?
  1. Regeringen fastställde i december 2006 en strategi för ökad säkerhet i Internets infrastruktur. (gäller infrastrukturs robusthet)
  2. Regeringen beslutade att skapa en ny myndighet, MSB, som inrättades den 1 januari 2009. Ansvarsprincipen betonas starkt.
  3. Tack vare tillägget i budgetpropositionen från Alliansregeringen kunde Sitics verksamhet utökas från kontorstider till dygnet runt, alla dagar i veckan. En cyberattack kan ju ske när som helst, inte bara under kontorstider...
  4. Sitic flyttas nu till MSB.
  5. Vi har utökat målet för informationssamhället med krav på robusthet. Notera att (S) hade en reservation på den punkten när vi behandlade frågan i Riksdagen.
  6. Vi har ett nytt anslag i budgetpropositionen från och med 2010 till driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation (195 mln kr).
  7. Regeringen har påbörjat en översyn av rikets informationssäkerhet (se skrivelse 2009/10:124).
  8. MSB på regeringens uppdrag har tagit fram en strategi för samhällets informationssäkerhet 2010-2015. Hurra!
  9. Mycket bra med föreskrifter om myndigheters informationssäkerhet samt allmänna råd som MSB har publicerat tidigare i år (2010).
  10. Bra med en IT-säkerhetsutredning som har aviserats från regeringens sida.

  Informationssäkerhet innebär kontinuerligt arbete och satsningar INNAN någonting händer. Skulle du köpa en bil utan bilbälte?

  tisdag 21 september 2010

  Wybory w Szwecji 2010

  Fredrik Reinfeldt i moja partia Moderaterna wraz z koalicją będą nadal rządzić Szwecją! Straciliśmy jednak absolutną większość, zabrakło nam tylko 3 mandatów. Mamy teraz 172 miejsc w parlamencie.
  Nasza koalicja otrzymała 49,3% głosów a opozycja 43,7% i 157 miejsc w parlamencie – wg przeliczeń z nocy wyborczej.
  Otrzymaliśmy historycznie rekordowo wysokie wyniki wyborcze, najwyższe od 1914 roku. Socjaldemokraci natomiast otrzymali dla nich katastrofalnie niskie notowania.

  Podatki będą obniżone dla pracujących i emerytów, odliczenia podatkowe od pewnych usług dla godpodarstw domowych będą utrzymane oraz będziemy inwestować w szkoły. Ponadto, chcemy zmniejszyć o połowę podatek VAT w restauracjach.

  Ale te wybory budzą bardzo wiele emocji. Po raz pierwszy w historii do parlamentu weszła, przekraczając 5-procentowy próg wyborczy, nacjonalistyczna, wroga imigrantom partia Szwedzcy Demokraci, która uzyskała 5,7% głosów i 20 mandatów. Szwedzcy Demokraci chcą zmniejszyć imigrację i zaoszczędzić pieniądze na udzielaniu pomocy innym krajom.

  Ze strony Moderatów jesteśmy zawsze gotowi do wzięcia odpowiedzialności na podstawie decyzji, które zostały podjęte przez Szwedów. W dalszym ciągu bierzemy odpowiedzialność za Szwecję.
  Premier Reinfeldt zapowiedział, że będzie chciał współpracować z inną partią opozycji, w pierwszej kolejności z Partią Zielonych.

  Również w Sztokholmie pozostajemy przy władzy, co się zdażyło po raz pierwszy od 1954 roku, że partie prawicowe wygrały dwa wybory z rzędu. Sten Nordin, z którym wcześniej pracowałam w Parlamentarnej Komisji Komunikacji, utrzymuje swoje stanowisko jako burmistrz Sztokholmu.

  Niepewność w polityce może spowodować niepewność wśród gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz negatywnie wpłynąć na szwedzką gospodarkę i osłabienie korony szwedzkiej.

  Frekwencja wyborcza wyniosła 82,1% i była o prawie 2% wyższa niż podczas głosowania cztery lata temu.

  fredag 17 september 2010

  Eliza skriver i Dagens Samhälle nr 28 om unga på arbetsmarknaden  Behåll sänkt arbetsgivaravgift för unga!

  Inom ett par år väntas ett stort generationsskifte. Då är det av största vikt att unga människor upplever kommuner, landsting och myndigheter som attraktiva arbetsplatser och att det offentliga ges drivkrafter att anställa unga.

  Under mandatperioden har alliansregeringen halverat arbetsgivaravgiften för att anställa unga, stärkt kopplingen mellan gymnasiet och arbetslivet samt introducerat kunskapsfokus i hela utbildningssystemet. Det gör att ungdomar kan skaffa den kompetens som efterfrågas, vilket gör det lättare att få jobb. Sänkt arbetsgivaravgift för unga gör det mer attraktivt för alla arbetsgivare att anställa.

  Då är det synnerligen olämpligt av oppositionen att föreslå återställd arbetsgivaravgift för unga. Vad skulle det innebära för kommuner och landsting där cirka 135 000 unga jobbar? Kostnadsökningen beräknas till över 2 miljarder kronor bara för kommunerna.
  Är det någon som tror att det leder till fler jobb för unga? Nej, frågan är hur många ungdomar som kommer att tvingas lämna sina jobb när kommuners och landstings kostnader för att ha dem anställda fördubblas?

  De rödgröna vill dessutom höja skatten på arbete för att bygga ut bidragssystemen. Det är inte vägen framåt. Unga sjuksköterskor har tidigare åkt till Norge då det upplevts som det enda sättet att nå en löneförhöjning. Det är orimligt. Alliansregeringens jobbskatteavdrag ger en ung sjuksköterska uppemot 1 700 kronor extra i månaden. Det gör det inte bara mer lönsamt att arbeta utan också mer intressant att jobba kvar på vårdcentralen eller sjukhuset i hemkommunen – i stället för att prova lyckan i Oslo.

  Sveriges unga är landets framtid. De ska inte mötas av höga trösklar på arbetsmarknaden. I stället måste vägarna in på arbetsmarknaden bli fler. Alla unga kommer att behövas i arbetslivet framöver, men det är avgörande att unga känner att det lönar sig att arbeta – inte minst inom kommuner eller landsting. Bevara därför den halverade arbetsgivaravgiften för unga!

  Eliza Roszkowska Öberg
  Riksdagsledamot (M), Österåker

  http://www.dagenssamhalle.se/debatt/behall-saenkt-arbetsgivaravgift-unga-17409

  onsdag 15 september 2010

  Besök på IT-företag och Transportstyrelsen

  Trafikutskottets ledamöter Eliza och Sten på besök hos IT-företaget Logica och på Transportstyrelsen för att diskutera väntetider för körkortshanteringen


  tisdag 14 september 2010

  Fler bilbesiktningsstationer och nya företag när monopolet på bilbesiktning avskaffas - skriver Eliza och Sten i tidningen Fria Företagare  Fler bilbesiktningsstationer och nya företag när monopolet på bilbesiktning avskaffas

  Sverige är ett av få europeiska länder som haft kvar bilprovningen i statlig ägo. Hittills har politiker styrt pris och plats för bilbesiktningen. Flera veckors väntetid för att få besiktiga bilen har varit vardagsmat. Dessutom har människor ofta fått ta ledigt från jobbet för att kunna komma på de tider som passar bilbesiktningen. Det säger sig själv att brist på konkurrens kväver nya idéer, effektivitet och tanken med att sätta kunden i centrum. Monopolet på fordonsbesiktningen avskaffades därför den 1 juli i år – målet är fler besiktningsstationer, längre öppettider, bättre serviceutbud och nyföretagande.

  I Finland öppnade man upp för fler aktörer och antalet besiktningsstationer tredubblades och tillgängligheten ökade avsevärt. Nu blir det alltså verklighet även i Sverige. Utredningar visar att genomsnittet till en station som idag är 26 kilometer kan minska till 18-22 kilometer tack vare att fler stationer öppnar upp. Stationerna kan erbjuda öppet på helger, morgnar och kvällar som minskar väntetiderna och förbättrar möjligheterna till att få en besiktningstid som passar den enskilde - t ex under lunchrasten, på vägen hem från jobb eller i lugn och ro en lördagseftermiddag.

  Avregleringen kommer inte bara att minska väntetiderna och öka utbudet det kommer också att ge besiktningskontrollanterna möjlighet att välja mellan flera arbetsgivare eller att starta eget. Flera företag är redan idag intresserade av att starta upp och utföra fordonsbesiktningar – det är mycket glädjande. Genom att monopolet avskaffas öppnas det upp för nytänkande och konkurrens som skapar nya tjänster, fler företag och nya jobb. Som riksdagsledamöter i trafikutskottet är vi stolta och glada över att kunna bidra till att nya idéer kan frodas, företag startas och att bilbesiktningen förbättras. Det ska vara enkelt och lönsamt att starta och utveckla företag – även inom bilbesiktningsbranschen.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  riksdagsledamot trafikutskottet

  Sten Bergheden (M)
  riksdagsledamot trafikutskottet

  måndag 13 september 2010

  Pressklipp och foton från besök på museijärnvägen i Skara
  Hotfulla avgifter lättas

  Transportstyrelsen är beredd att sänka avgifterna för museijärnvägen. Men fortfarande hotas föreningen. Moderata politiker hälsade på vid järnvägen.

  Riksdagsledamöterna Sten Bergheden (M) och Eliza Roszkowska Öberg (M) från trafikutskottet besökte Skara-Lundsbrunns museijärnväg tillsammans med kommunalrådet Charlotte Nordström (M) för att samtala om framtiden och hotet om höjda tillsynsavgifter.

  Ett förslag från Transportstyrelsen i början av juli skapade stor oro vid landets museijärnvägar. Cirka 100.000 kronor om året i tillsynsavgifter och över 200.000 kronor i trafiktillståndsavgifter för en skulle sannolikt innebära slutet för den skaraborgska museijärnvägen.
  Skara-Lundsbrunns museijärnväg och andra svenska museijärnvägar protesterade. Nyligen kom besked att Transportstyrelsen sänker avgiften till cirka 5000 kronor. Det accepteras av Åke Paulsson vid museijärnvägen i Skara.
  Men Transportstyrelsen kräver också en avgift på 130 kronor per vagn vilket hotar verksamheten och är oskälig då det handlar om vagnar på en isolerad bana, säger Åke Paulsson.

  - Det är positivt att Transportstyrelsen nu tar hänsyn till museijärnvägarna. Men extraavgifter på vagnar som kör på ett isolerat spår och inte påverkar övrig järnvägstrafik är orimligt. Skara-Lundsbrunns museijärnväg borde kunna få statligt kulturstöd. Både frågorna ska jag ta upp på riksplanet. Skaraborgarna ska även i framtiden kunna göra en söndagsutflykt längs museijärnvägen, säger Sten Bergheden.

  - En museijärnväg med ideellt av arbetande tåg- och järnvägsfantaster är värdefullt både för lokal turism och som en del av vårt kulturarv. Deras arbete bör underlättas och inte försvåras av orimliga regler och skyhöga avgifter, säger Eliza Roszkowska Öberg (M).

  - Kommunen arbetar i dialog med museijärnvägen. Föreningen villa ha vagnhall och förråd utanför Skara. Det skulle göra att kommunen kan utveckla stationsområdet i Skara samtidigt som museijärnvägens vagnar och lok kan skyddas av tak. Vi bör också kunna se om regionen kan ge stöd via västsvenska nätverket för arbetslivsmuseum, säger Charlotte Nordström (M).

  Besök hos båttillverkare  Här på Nimbus utanför Mariestad jobbar många unga - extra kul. Det tar ca. 6 veckor från att båtbyggandet påbörjas i fabriken till att en båt är färdig. En hel del går på export, men båtindustrin ger jobb i Sverige, både i Mareistad där de produceras och indirekt i Stockholms skärgård. Vi bör underlätta för båtföretagare, inte försvåra för dem - en hobby ska inte beskattas.

  torsdag 9 september 2010

  Eliza skriver i Computer Sweden om en nationell IT-strategi

  It-strategi behövs

  Politikens roll måste vara att skapa goda förutsättningar för en övergripande IT-användning i samhället och i det offentliga Sverige. Vi behöver en nationell IT-strategi och även sektorspecifika strategier, men detaljstyrning bör undvikas. IT:s potential att t ex förbättra pedagogiken i grundskolan eller bättre samordna äldres medicinering bör uppmuntras och tydliggöras för myndigheter, kommuner och landsting. Det grundläggande är att det finns goda förutsättningar för företag att utveckla nya innovativa produkter som t ex höjer kvaliteten i vården, vilket i sin tur både skapar jobb och förbättrar Sveriges konkurrenskraft.

  IT måste bli en självklar del i myndigheters arbete och en drivkraft i det offentliga Sverige för att säkra framtidens välfärd, jobb och konkurrenskraft. För att allt detta ska ske behöver flera politiker bli engagerade i IT-politiska frågor på olika områden, från IT i skolan, vården och offentlig förvaltning till grön IT och IT-säkerhet. Hjälp oss bli bättre, kontakta oss, berätta era synpunkter och idéer. Hjälp oss skapa politik för IT som underlättar vardagen för människor och företag.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  riksdagsledamot, ansvarig för IT-frågor i trafikutskottet

  Eliza på M-busskampanj i Stockholms län.  Ett stiligt par kampanjar


  Med handelsminister Eva Björling (M) i Kista


  Hela gänget

  Vid Brommaplan

  TV4 Skaraborg rapporterar om vårt besök på Sveriges Åkeriförening Skaraborg

  Sveriges Åkeriföretag Skaraborg skriver om vårt besök hos dem

  http://www.akeri.se/akeriforeningarna/skaraborg/aktuellt/riksdagens-trafikutskott-pa-besok  måndag 6 september 2010

  fredag 3 september 2010

  Studiebesök på bilbesiktningsstationer


  Studiebesök på Carspect i Tyresö, som är den första (och hittills enda) nya bilbesiktningsstation som har öppnat efter riksdagens beslut att konkurrensutsätta bilprovningen i Sverige. På carspect träffade vi regionchef för Stockholmsregionen Anders Landström som berättade om verksamheten och visade oss runt. Fräscht och snyggt – de satsar mycket på service och kundbemötande, utökade öppettider och menar att bilbesiktningen ska ses som en service snarare än en bilverkstad. Carspect har planer att etablera sig över hela landet, och erfarenhet från grannlandet Finland visar att avregleringen där ledde till att antal besiktningsstationer tredubblades. Ökad tillgänglighet och bättre service är just målen med vår avreglering.


  På Bilprovningen i Solna samtalade vi med VD Magnus Ehrenstråhle om framtiden. Intressant att höra att Bilprovningen redan sen tidigare har kvällsöppet och drop-in, och att de satsar på information på olika språk. Omstruktureringarna i organisationen har fungerat bra och både personal och kunder är nöjda, enligt Bilprovningens VD, dock finns frågettecken kring rekryteringen av ny personal. Dessutom kul att höra att VD:n bloggar internt och att de satsar på nya så kallade besiktningsnära tjänster.

  I allt visar besöken på att nya tjänster och bättre service och öppettider för kunderna är i fokus – precis det som är syftet med avregleringen. Köerna minskar och kunderna kan i större utsträckning besiktiga bilen när det passar dem, och inte när det passar staten.

  torsdag 2 september 2010