Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  tisdag 14 september 2010

  Fler bilbesiktningsstationer och nya företag när monopolet på bilbesiktning avskaffas - skriver Eliza och Sten i tidningen Fria Företagare  Fler bilbesiktningsstationer och nya företag när monopolet på bilbesiktning avskaffas

  Sverige är ett av få europeiska länder som haft kvar bilprovningen i statlig ägo. Hittills har politiker styrt pris och plats för bilbesiktningen. Flera veckors väntetid för att få besiktiga bilen har varit vardagsmat. Dessutom har människor ofta fått ta ledigt från jobbet för att kunna komma på de tider som passar bilbesiktningen. Det säger sig själv att brist på konkurrens kväver nya idéer, effektivitet och tanken med att sätta kunden i centrum. Monopolet på fordonsbesiktningen avskaffades därför den 1 juli i år – målet är fler besiktningsstationer, längre öppettider, bättre serviceutbud och nyföretagande.

  I Finland öppnade man upp för fler aktörer och antalet besiktningsstationer tredubblades och tillgängligheten ökade avsevärt. Nu blir det alltså verklighet även i Sverige. Utredningar visar att genomsnittet till en station som idag är 26 kilometer kan minska till 18-22 kilometer tack vare att fler stationer öppnar upp. Stationerna kan erbjuda öppet på helger, morgnar och kvällar som minskar väntetiderna och förbättrar möjligheterna till att få en besiktningstid som passar den enskilde - t ex under lunchrasten, på vägen hem från jobb eller i lugn och ro en lördagseftermiddag.

  Avregleringen kommer inte bara att minska väntetiderna och öka utbudet det kommer också att ge besiktningskontrollanterna möjlighet att välja mellan flera arbetsgivare eller att starta eget. Flera företag är redan idag intresserade av att starta upp och utföra fordonsbesiktningar – det är mycket glädjande. Genom att monopolet avskaffas öppnas det upp för nytänkande och konkurrens som skapar nya tjänster, fler företag och nya jobb. Som riksdagsledamöter i trafikutskottet är vi stolta och glada över att kunna bidra till att nya idéer kan frodas, företag startas och att bilbesiktningen förbättras. Det ska vara enkelt och lönsamt att starta och utveckla företag – även inom bilbesiktningsbranschen.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  riksdagsledamot trafikutskottet

  Sten Bergheden (M)
  riksdagsledamot trafikutskottet

  Inga kommentarer: