Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  fredag 17 september 2010

  Eliza skriver i Dagens Samhälle nr 28 om unga på arbetsmarknaden  Behåll sänkt arbetsgivaravgift för unga!

  Inom ett par år väntas ett stort generationsskifte. Då är det av största vikt att unga människor upplever kommuner, landsting och myndigheter som attraktiva arbetsplatser och att det offentliga ges drivkrafter att anställa unga.

  Under mandatperioden har alliansregeringen halverat arbetsgivaravgiften för att anställa unga, stärkt kopplingen mellan gymnasiet och arbetslivet samt introducerat kunskapsfokus i hela utbildningssystemet. Det gör att ungdomar kan skaffa den kompetens som efterfrågas, vilket gör det lättare att få jobb. Sänkt arbetsgivaravgift för unga gör det mer attraktivt för alla arbetsgivare att anställa.

  Då är det synnerligen olämpligt av oppositionen att föreslå återställd arbetsgivaravgift för unga. Vad skulle det innebära för kommuner och landsting där cirka 135 000 unga jobbar? Kostnadsökningen beräknas till över 2 miljarder kronor bara för kommunerna.
  Är det någon som tror att det leder till fler jobb för unga? Nej, frågan är hur många ungdomar som kommer att tvingas lämna sina jobb när kommuners och landstings kostnader för att ha dem anställda fördubblas?

  De rödgröna vill dessutom höja skatten på arbete för att bygga ut bidragssystemen. Det är inte vägen framåt. Unga sjuksköterskor har tidigare åkt till Norge då det upplevts som det enda sättet att nå en löneförhöjning. Det är orimligt. Alliansregeringens jobbskatteavdrag ger en ung sjuksköterska uppemot 1 700 kronor extra i månaden. Det gör det inte bara mer lönsamt att arbeta utan också mer intressant att jobba kvar på vårdcentralen eller sjukhuset i hemkommunen – i stället för att prova lyckan i Oslo.

  Sveriges unga är landets framtid. De ska inte mötas av höga trösklar på arbetsmarknaden. I stället måste vägarna in på arbetsmarknaden bli fler. Alla unga kommer att behövas i arbetslivet framöver, men det är avgörande att unga känner att det lönar sig att arbeta – inte minst inom kommuner eller landsting. Bevara därför den halverade arbetsgivaravgiften för unga!

  Eliza Roszkowska Öberg
  Riksdagsledamot (M), Österåker

  http://www.dagenssamhalle.se/debatt/behall-saenkt-arbetsgivaravgift-unga-17409

  Inga kommentarer: