Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  måndag 14 december 2009

  torsdag 3 december 2009

  Budget 2010: Kommunikationer  Trafikutskottet debatterade ikväll budget för 2010. Jag talade om IT: om anslaget till införmationssamhället, om bredbandsstrategin och om behovet av en långsiktig och teknikneutral lagstiftning.

  måndag 30 november 2009

  M-studiebesök på Spendrups - fler bilder

  Julmust!


  Ulf Spendrup och jag.

  En PET-flaska blir till.  Foto: Jonas Falk

  Studiebesök i Vaxholm


  Idag besökte vi (Karin Enström - Riksdagsledamot, Per Mosseby - moderat kommunalråd i Vaxholm och jag) Söderfjädsskolan (6-9 skola) och Lägerbackens seniorboende i Vaxholm.

  torsdag 12 november 2009

  Speed dating  Var 5:e minut ringer jag ringklockan och då måste alla byta samtalspartner. Många möten, bredare kontaktnätverk!

  Speed dating  Tillsammans med Dataföreningen har jag ordnat ett spännande möte på Riksdagen: speed dating mellan riksdagsledamöter och representanter från IT-branchen.

  lördag 3 oktober 2009

  Bredbandsutbyggnad

  I torsdags deltog jag i en kammardebatt med bl.a. infrastrukturminister Åsa Torstensson om bredbandsutbyggnad.

  Jag påpekade i debatten att:
  "Vi måste se den stora potential som finns inom IT, det som IT kan ge i våra liv, på våra arbetsplatser, i våra skolor. Det finns väldigt stora möjligheter när det gäller IT i till exempel sjukvården och när det gäller att minska den negativa påverkan på miljön.

  IT-infrastrukturen är mycket viktig för oss, för vårt informationssamhälle, vårt kommunikationssamhälle och vårt kunskapssamhälle."

  Det är märkligt att sossar säger att staten bör satsa på bredbandsutbyggnad, men i deras skuggbudget förra året fanns det blygsamma 45 miljoner kronor (för jämförelse: Bredbandsutredningen beräknade att det behövs 7,3 miljarder kr, utav 3 miljarder kr från statskassan). Jag undrar hur mycket pengar Socialdemokraterna kommer att föreslå i sin skuggbudget för 2010 för utbyggnad av IT-infrastrukturen.

  Jag avslutade med min åsikt angående statens roll:
  "Politiken och staten ska skapa bra förutsättningar för utveckling, se till att det finns en marknad med sunda regler, tydliga, långsiktiga, teknikneutrala regler, och att det finns konkurrens utan snedvridningar och begränsningar. Konkurrensen driver fram innovationer. Innovationer driver fram tillväxt. Det är det Sverige behöver."

  Hela anföranden:
  Replik 1
  Replik 2

  Radio Österåker  Idag intervjuar Mats mig och Mary.

  Radio Österåker

  onsdag 30 september 2009

  Mälarbänk  Infrastruktur är en prioriterad fråga på Mälarbänken, där riksdagsledamöter från Mälarregionen träffar olika aktörer för att diskutera regionens framtid. Minoo Akhtarzand, GD Banverket, presenterar den nationella transportplanen 2010-2021.

  fredag 25 september 2009

  Stockholm Traffic Management Centre  Digitaliserad kollektivtrafik  Wow! Många fler skulle åka kollektivt om det fanns alla coola tjänster i mobilen som visades under presentationen Daily Commuter.

  ITS Experience Park  Barnens trafiksäkerhet  Nya lösningar för att öka barnens trafiksäkerhet visas i ITS Experience Park. Det farligaste momentet är inte själva bilresan, utan på- och avstigning från skolbussen.

  Älg  I ITS Experience Park visas olika moderna tekniska medel för ökad trafiksäkerhet. En sak som fotograferas mycket, särskilt av japanska besökare, är dock älgen...

  Solenergidrivna skyltar iITS Experience Park  torsdag 24 september 2009

  onsdag 23 september 2009

  Ingen proposition om Trafikdatalagen

  Trafikdatalagringsdirektivet, som Thomas Bodström (S) initierade på EU-nivå, kommer inte behandlas i någon proposition i år.

  Computer Sweden

  tisdag 22 september 2009

  Virtual driving at Forum8  Trängselskatt som souvenir  Besökare av ITS-mässan erbjuds en trängselskattsfaktura som souvenir. Många Stockholmspendlare skulle säkert vilja donera sina istället ;-)

  Intelligenta transporter  USA, Kina, Korea, England och Sverige presenterar sina erfarenheter på området intelligenta transporter under Industry Plenary & Round Table på ITS World Congress. Leif Zetterberg från Näringsdepartementet representerar Sverige i panelen. Han understryker att vi behöver ETT transportssystem med alla transportsslagen i samspel. Förutom intermodalitet diskuteras även behovet av bra konkurrens och samtidigt ökat samarbete.

  måndag 21 september 2009

  Åsa Torstensson om ITS  Infrastrukturministern talar på ITS-kongressen om IT för ökad trafiksäkerhet och för ekologisk ekonomisk tillväxt.

  10 000 personer dör i trafiken på europeiska vägar varje år och 40 000 i USA. ITS kan hjälpa till att minska den tragiska statistiken.