Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    fredag 25 september 2009

    Barnens trafiksäkerhet    Nya lösningar för att öka barnens trafiksäkerhet visas i ITS Experience Park. Det farligaste momentet är inte själva bilresan, utan på- och avstigning från skolbussen.

    Inga kommentarer: