Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    måndag 21 september 2009

    ITS Världskongress    Äntligen! Nu börjar ITS Världskongressen som jag har berättat om i många tal och presentationer. IT-verktyg kan hjälpa göra trafiken säkrare, effektivare och miljövänligare. På Älvsjömässan träffas under denna vecka tusentals människor för att diskutera och lära av varandra om ITS i vardagen.

    Inga kommentarer: