Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    måndag 21 september 2009

    Budgetproposition    Anders Borg avlämnar budgetpropositionen till talmannen. Nu är det dags för en spännande debatt.

    Inga kommentarer: