Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    onsdag 30 september 2009

    Mälarbänk    Infrastruktur är en prioriterad fråga på Mälarbänken, där riksdagsledamöter från Mälarregionen träffar olika aktörer för att diskutera regionens framtid. Minoo Akhtarzand, GD Banverket, presenterar den nationella transportplanen 2010-2021.

    Inga kommentarer: