Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 23 juni 2011

  Åtgärder för att öka småföretagens IT-användning

  (Foto: sxc.hu)

  I Sverige är IT-användningen hög, men mindre företag ligger efter när det gäller att använda mer avancerade it-tillämpningar. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska föreslå åtgärder för att öka just småföretagens IT-användning. Det skapar tillväxt och stärker landets konkurrenskraft när fler företag kan ta del av och utveckla digitala lösningar.
  http://www.regeringen.se/sb/d/14953/a/171413  tisdag 21 juni 2011

  Eliza i Ny Teknik: Krossa myterna om elbilar  Tillsammans med Eva Håkansson från Gröna Bilister skriver Eliza i Ny Teknik om att krossa myterna om elbilar och att det är avgörande att kunskapen om elbilar ökar och når ut till fler.
  http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3205455.ece

  måndag 13 juni 2011

  Postdebatt i kammaren  Eliza debatterar den nya postlagen i riksdagens kammare - för att säkerställa bra post- och betalservice måste vi fokusera på behoven och människan, inte på systemet.
  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2010/11:111#anf70

  torsdag 9 juni 2011

  Elbilsseminarium i riksdagen
  Eliza var initiativtagare till ett intressant och lärorikt seminarium av elbilar i riksdagen som bl a tog upp myter och sanningar om elbilar, elbilsinfrastruktur och elektrifierade vägar: http://www.moderat.se/web/Elbilsshow_i_riksdagen.aspx