Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  fredag 28 januari 2011

  Besök på isbrytaren Tor Viking  Tor Viking tjänstgör som isbrytare ett par månader varje vinter och resten av året används hon bl a i arbete med oljeriggar i Nordsjön. Isbrytarna är livsviktiga för att hålla sjöfarten och svensk export igång även under vinterhalvåret.

  torsdag 27 januari 2011

  Fel väg att staten tar bredbandsansvaret - Eliza ger svar på tal i Dagens Samhälle

  (Foto: sxc.hu)

  Fel väg att staten tar bredbandsansvaret - Eliza bemöter kritik från Crister Mattsson, Sweden Broadband Alliance, i Dagens Samhälle nr 2


  Till de politiska målen för informationssamhället hör ambition att bredbandsinfrastruktur ska tillhandahållas av marknaden. Men i vissa fall eller geografiska områden kan staten gå in. Till viss del verkar Christer Mattsson snarare föredra det senare, men det vore fel väg att gå. Det är i första hand marknaden som genom goda konkurrensvillkor ska stå för bredbandsutbyggnaden i Sverige.
  Dessutom föreligger något av en missuppfattning i det hela: det finns ingen samhällsomfattande tjänst med 100 Mbit/s (100 miljoner tecken per sekund) bredband. Det är i stället bredbandsstrategins ambitionsnivå för 90 procent av hushåll och företag till 2020. Tilläggas ska att en diskussion pågår om att höja miniminivån för internetuppkoppling som ingår i så kallade samhällsomfattande tjänster.
  Det är positivt att kommuner engagerar sig i frågor som rör bredbandsutbyggnad. Men en kommuns utbyggnad av stadsnät måste ta hänsyn till privata aktörer och inte konkurrera ut dem. Det som behövs är en bredbandsutbyggnad med schysta villkor för alla aktörer. Goda exempel bör kunna spridas kommuner emellan. Sveriges Kommuner och Landsting skulle kunna bidra mer till det och till att främja samarbete mellan kommuner.
  Vi ska i inte ha en monopolsituation på telemarknaden – där instämmer jag med Crister Mattsson. Dessvärre har oppositionen i dagarna uttalat ett motstånd mot försäljning av statliga bolag. Därmed ger den sitt stöd till att monopolet behålls inom telekomsektorn. Det vore en olycklig utveckling. Bredband krävs för utveckling av informationssamhället, och för att alla ska kunna använda sig av digitala tjänster.
  Goda villkor för utbyggnad av bredband i hela landet för marknadens aktörer, samt att staten kan gå in på platser där så inte sker, är grundläggande – ihop med en bättre samordning kommuner emellan.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)

  tisdag 25 januari 2011

  "Det går bra för Sverige" Eller? - Eliza skriver på Newsmill


  (Foto: sxc.hu)

  Jodå, som f d statsminister Göran Persson bekant uttryckte det för några år sedan: "Det går bra för Sverige". Men det gäller att inte luta sig tillbaka för mycket. Framgång kommer inte av sig själv och vi måste hela tiden tänka framåt, skriver Eliza på Newsmill.

  måndag 24 januari 2011

  Privatkopieringsersättningen är feltänkt - Eliza skriver på Teknikdebatt

  (Foto: sxc.hu)

  I dagarna har det rapporterats att USB-minnen och externa hårddiskar kan komma att beläggas med avgifter. Det skulle vara en mycket olycklig utveckling, skriver Eliza.

  tisdag 18 januari 2011

  Elizas motion om att avskaffa byggfelsförsäkringen hörsammad


  (Foto: sxc.hu)

  Under riksdagens motionsperiod skrev Eliza en motion om att avskaffa den irrelevanta byggfelsförsäkringen. Nu har civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD) aviserat just ett avskaffande av byggfelsförsäkringen.


  Nyehtsrapportering om Attefall och byggfelsförsäkringen: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4296764

  tisdag 11 januari 2011

  Eliza skriver i Åkersberga-Kanalen


  (Foto: sxc.hu)

  Stanna hemma så kan grannen åka till jobbet

  Många som bor i Österåker jobbar i Stockholm eller andra kommuner och pendlar dagligen. För oss pendlare innebär varje nyhet om kommande snökaos ett orosmoment. Hur ska jag ta mig till jobbet? Kommer bussen eller tåget i tid? Blir det långa bilköer?

  Under förra vintern drabbades vi av både snö och kyla som för järnvägstrafiken innebar förseningar och inställda tåg för tusentals resenärer. Därför tillsatte regeringen en utredning för att förbättra beredskapen inom transportsystemet till denna vinter, bl a ska järnvägsaktörernas samverkan förbättras, beredskapen höjas och vissa tågavgångar kommer att prioriteras för att inte överbelasta transportsystemet.

  Men det finns kommunikationer som fungerar i alla väder - elektronisk kommunikation. Både privata företag och det offentliga bör uppmuntra sina medarbetare att jobba hemifrån i den mån det är möjligt. Med Internet hemma kan mail, filöverföringar, videokonferenser och åtkomst till företagets servrar utföras hemifrån.

  Men det finns fortfarande många Österåkersbor som har arbetsplatser där fysisk närvaro krävs, och som måste ge sig ut på vägar eller räls för att kunna jobba. När snökaoset lamslår trafiken så kan vi minska belastningen på både vägar och järnvägar genom att en del människor kan jobba hemifrån. Vi måste uppmuntra och förenkla för fler att jobba hemifrån – det vinner vi alla på.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  ledamot Kommunstyrelsen i Österåker