Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    fredag 28 januari 2011

    Besök på isbrytaren Tor Viking    Tor Viking tjänstgör som isbrytare ett par månader varje vinter och resten av året används hon bl a i arbete med oljeriggar i Nordsjön. Isbrytarna är livsviktiga för att hålla sjöfarten och svensk export igång även under vinterhalvåret.

    Inga kommentarer: