Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    torsdag 20 januari 2011

    Eliza talar trafiksäkerhet och IT-politik i kammaren
    Elizas inlägg i kammarens debatt om trafiksäkerhet och minskat antal cykelolyckor samt IT-politik:


    Inga kommentarer: