Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  fredag 24 oktober 2008

  Svensk YouTube  Igår meddelade Google och YouTube (som ägs av Google) att en svensk YouTube lanseras! Som förväntad, var "ceremonin" mycket modern, med hög musik och discoljus.

  torsdag 23 oktober 2008

  måndag 20 oktober 2008

  Möte med Internets fader  Idag träffade jag Vint Cerf, en av dem som "skapade" Internet. Det var mycket intressant att höra honom berätta om Internets evolution, speciellt när det gällde IPN, InterPlaNet (InterPlanetary Internet).

  söndag 19 oktober 2008

  Chatta med mig på moderat.se!

  Imorgon, måndag den 20 oktober, ska jag chatta på moderat.se kl. 12.00-13.00.

  E-demokrati på riktigt

  E-demokrati utvecklas och tack vare e-förvaltning kan det offentliga Sverige vara mer tillgängligt för medborgarna. Människors insyn i demokratiska processer och möjligheterna att påverka dem ökar.

  Alliansregeringen tycker att det är viktigt med att utveckla e-demokrati och beviljade 1,2 miljoner kronor till SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för ett speciellt IT-utvecklingsprojekt som ska undersöka hur en dialog med medborgarna med hjälp av IT och elektronisk kommunikation kan ske.

  torsdag 16 oktober 2008

  Allmänpolitisk debatt - e-förvaltning

  Jag deltog igår i den allmänpolitiska debatten som pågår i riksdagen. Jag valde att ta upp e-förvaltning. Jag underströk att vi måste utveckla e-förvaltningen och uppdatera lagstiftningen som skapades för pappersbaserad administration.

  Webb-tv
  Anförandet

  måndag 13 oktober 2008

  Studiebesök hos LabCenter  Idag besökte jag LabCenter och träffade bl.a. Predrag Mitrovic. På bilden: Niclas Söderlund från TechWorld, jag och Predrag.


  LabCenter

  Uppdatering 2008-10-13 kl. 14:30
  Predrag Mitrovic bloggar om mitt besök!

  fredag 10 oktober 2008

  Flitiga Eliza

  ”Flitiga Eliza” var texten under min bild i dagens Computer Sweden. I en artikel om riksdagens motioner kallas jag den ”flitigaste it-motionären”! Så trevligt!

  Mina motioner i år

  Nu är den allmänna motionstiden slut och de flesta motionerna är utlagda på riksdagens webbplats.

  Jag fokuserade på IT-frågor, vilket var knepigt eftersom jag sitter i majoritet i trafikutskottet som behandlar IT-politik och man bör inte motionera inom eget utskott…
  Det blev en del IT-relaterade motioner ändå, som kommer att behandlas i andra utskott:
  Motion 2008/09:Fi216 - E-demokrati och e-förvaltning
  Motion 2008/09:Kr292 - Webbakut för unga
  Motion 2008/09:K237 - E-legitimation och e-röstning
  Motion 2008/09:K313 - Spam, cookies och andra temporära Internetfiler
  Motion 2008/09:Sk229 - Förmånsbeskattning av mobiltelefon i tjänst
  Motion 2008/09:T212 - Miljö och IT
  Motion 2008/09:Ub220 - IT i skolan
  Motion 2008/09:Ub221 - IT och lärandet

  Andra motioner som jag har väckt handlar om:
  Avskaffande av lagen om byggnadstillstånd
  Översyn av namnlagen
  Översyn av lagen om byggfelsförsäkring
  Finansiering av public service
  Reklamregler för kommersiella tv-kanaler

  Hela listan med mina motioner samt länkar till texterna finns på riksdagens webbsida.

  torsdag 2 oktober 2008

  IT för funktionshindrade

  Nu är det dags för att minska de digitala klyftorna när det gäller funktionshindrade. IT kan - och bör i ännu större utsträckning - användas som ett verktyg i detta arbete.

  Handisam (Myndigheten för handikappolitisk samordning) ska på uppdrag av regeringen titta närmare på olika initiativ som tas för att minska de digitala klyftorna för personer med fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar.

  - Det är oerhört viktigt att alla, oavsett ålder, kön, förmåga eller kulturell/etnisk bakgrund ska kunna vara med och forma och utveckla det samhälle vi lever i. Att minska den digitala klyftan som vi har i Sverige idag är en förutsättning för att så ska ske, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson i dagens pressmeddelande.