Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  söndag 19 oktober 2008

  E-demokrati på riktigt

  E-demokrati utvecklas och tack vare e-förvaltning kan det offentliga Sverige vara mer tillgängligt för medborgarna. Människors insyn i demokratiska processer och möjligheterna att påverka dem ökar.

  Alliansregeringen tycker att det är viktigt med att utveckla e-demokrati och beviljade 1,2 miljoner kronor till SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för ett speciellt IT-utvecklingsprojekt som ska undersöka hur en dialog med medborgarna med hjälp av IT och elektronisk kommunikation kan ske.

  Inga kommentarer: