Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  måndag 30 augusti 2010

  Eliza presenterar sig i Österåkersmoderaten i Kanalen

  Hela resan måste fungera!

  Jag är riksdagsledamot för Stockholms län och sitter i trafikutskottet. Jag bor i Österåker, där jag också sitter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Jag är född i Warszawa, Polen, är inte en ”infödd” politiker utan blev politiskt aktiv när jag kom till Sverige 2002.

  I riksdagen arbetar jag med infrastruktur- och trafikfrågor. Utan fungerande kommunikationerna stannar samhället. Det är viktigt att hela transportsystemet fungerar och att olika transportslag kompletterar varandra. Goda kommunikationer möjliggör ekonomisk tillväxt, företagande, jobb och får människors vardag att fungera. Transportpolitiken påverkar alla!

  Jag prioriterar frågor som gäller infrastruktur i Stockholmsregionen. Vi har redan nu kapacitetsproblem och behöver arbeta för ett välfungerande transportsystem. Regeringens beslut att satsa 28 miljarder kronor på Förbifart Stockholm är avgörande för att avlasta trafiken i regionen. Dessutom innebär regeringens beslut också satsningar på Citybanan, Mälarbanan och Norra Länken.

  Jag vill även verka för bättre infrastruktur i Österåker så att människor smidigt kan resa både inom kommunen och pendla till Stockholm. De dagliga köerna på 276:an via Åkersberga måste lösas. Vi behöver infrastruktur som stödjer alla skolor och bostadsområden, samt cykelvägar och bättre kollektivtrafik. Det bör vara enklare att byta mellan olika kollektivtrafikmedel eller mellan kollektivtrafik och bil genom fler infartsparkeringar. Hela resan ska fungera bra.

  Jag har studerat ekonomi och datavetenskap och innan jag blev invald i Riksdagen hade jag ett eget företag. Jag har upplevt hur mycket byråkrati det finns för företagare och hur mycket pengar som går till skatt. Jag brinner för företagsfrågor. Det måste bli enklare att driva företag - lättare att anställa, skatter och avgifter måste sänkas, så att man som företagare ser att allt hårt jobb ger något och inte bara fyller på statens kassa.

  Som moderat är jag självklart engagerad i att lösa samhällets problem, såsom arbetslösheten bland unga. Men vi måste se att varje människa är unik, med sina erfarenheter, behov och drömmar. Jag vill att politikerna och staten bestämmer mindre, och istället utöka valfriheten för individen att bestämma mer inom skola, sjukvård, jobb samt produkter och tjänster. Det behövs mer öppenhet, sunt förnuft och mindre detaljreglering - inte minst för företagare och för att ge människor mer frihet. Men också låga skatter, så människor får större möjlighet att bestämma mer över sina egna liv och pengar. Jag tror på människan. Jag tror på friheten. Jag tror på framtiden.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  Riksdagsledamot, Trafikutskottet
  Ledamot i Österåkers Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse

  Besök gärna min webbsida: www.eliza.se

  tisdag 24 augusti 2010

  IT-säkerhet


  Foto: Magnus Wakander

  Idag debatterade jag IT-säkerhet på MSB:s konferens. Det är viktigt att arbeta förebyggande och att alla tar sitt ansvar. IT-säkerheten berör hela samhället – det handlar om allt från myndigheters webbsidor och sjukvård till e-deklarationer och transportsystem.

  Vi måste arbeta med attityder och kunskaper när det gäller IT-säkerhet.
  Man brukar säga att helheten inte är starkare än dess svagaste länk - och den svaga länken är ofta mänskliga beteenden... Därför är det viktigt med kunskap: för barn genom IT-säkerhet i skolan, för poliser så att de kan hantera IT-brott och för alla anställda på myndigheter.

  Det är Alliansen som tar ansvar för IT-säkerheten.
  Det är tack vare tillägget i budgetpropositionen från Alliansregeringen att Sitic kunde utöka sin verksamhet från kontorstider till dygnet runt, alla dagar i veckan. En cyberattack kan ju ske när som helst, inte bara under kontorstider.
  Det är Alliansen som har utökat målet för informationssamhället med krav på robusthet. (Notera att Socialdemokrater hade en reservation på den punkten när vi behandlade frågan i Riksdagen.)
  Det är på uppdrag av Alliansregeringen som MSB har presenterat en strategi för samhällets informationssäkerhet 2010-2015. Och det är Alliansregeringen som aviserat en IT-säkerhetsutredning i början på nästa mandatperiod.

  Under de senaste 4 åren har vi gjort mycket för att stärka vår informationssäkerhet, men mer behöver göras. Låt oss fortsätta det arbetet och välj rätt den 19 september!

  Kom gärna med förslag på hur IT-säkerheten kan förbättras, och läs gärna mer på MSB:s webbsida: http://www.msb.se/sv/Start1/Nyheter-fran-MSB/Nyheter/Ny-strategi-for-samhallets-informationssakerhet-/