Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  måndag 8 februari 2010

  Offentlighet och integritet

  I torsdags överlämnade vi i E-offentlighetskommittén vårt slutbetänkande "Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet".

  Vi föreslår att myndigheterna efter begäran ska lämna ut elektroniskt lagrade allmänna handlingar i elektronisk form om det inte är olämpligt. Den lämplighetsbedömning myndigheten ska göra tar framför allt sikte på integritetsskyddsaspekter.

  Läs mer här...

  Hela betänkandet finns här...

  Laddinfrastruktur för elbilar

  Nu ska vi ha svensk-norskt samarbete kring laddinfrastruktur för elbilar!

  Det kommer laddplatser, skyltar och annan vägvisning, parkeringsplatser med mera, som gör det enkelt att köra elbilar mellan Norge och Sverige.

  Läs pressmeddelandet här...

  Mer nyheter, intressanta länkar och diskussioner om elbilar på Facebooksgruppen "Svensk elbil" .