Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  måndag 8 februari 2010

  Offentlighet och integritet

  I torsdags överlämnade vi i E-offentlighetskommittén vårt slutbetänkande "Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet".

  Vi föreslår att myndigheterna efter begäran ska lämna ut elektroniskt lagrade allmänna handlingar i elektronisk form om det inte är olämpligt. Den lämplighetsbedömning myndigheten ska göra tar framför allt sikte på integritetsskyddsaspekter.

  Läs mer här...

  Hela betänkandet finns här...

  Inga kommentarer: