Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  lördag 20 december 2008

  fredag 19 december 2008

  Tillhör Kammarfoajén  Nya kaffemuggar i kammarfoajén får inte tas hem!

  Segway - OK

  Äntligen! Nu är det tillåtet att köra segway i Sverige!
  Det tog sin tid att övertyga Vägverket, men det var värt det.

  Artikel på DN.se

  torsdag 18 december 2008

  Infrastrukturdebatt  Infrastrukturpropositionen debatteras i kammaren. 417 miljarder kronor till infrastrukturen! Hurra!

  IT-rådet lever vidare

  IT-rådet, som hjälper regeringen när det gäller IT-politik, ska leva vidare. Veksamhetstiden förlängdes till 31 december 2009.

  måndag 15 december 2008

  IT i budgetdebatten

  Jag deltog i budgetdebatten idag. Temat var självklart IT: informations- och kommunikationsteknik. Jag fokuserade på vikten av IT-säkerhet, robusta kommunikationsnät och behov av att lagstiftningen ska vara tydlig, långsiktigt hållbar och teknikneutral.

  Foto: Nina Larsson.

  söndag 14 december 2008

  Zebralagen i Aftonbladet

  Aftonbladet tog upp frågan om den s.k. zebralagen verkligen ökar trafiksäkerheten. Enligt Motormännen har antalet skadade fotgängare ökat med 10-15 procent sedan lagen infördes år 2000.

  Förra året ställde jag en skriftlig fråga till infrastrukturministern angående zebralagen. En lag som var tänkt att öka trafiksäkerheten, medför fler olyckor... Riskerna är större nu, när det är mörkt och svårare att upptäcka gående som sällan har reflexer, speciellt i städerna. Det är dags att överväga hur man kan förbättra situationen.

  Läs hela skriftliga frågan: Utvärdering eller avskaffande av ”zebralagen”

  Läs hela artikeln i Aftonbladet: Var fjärde bilist bryter mot lagen
  och även Zebralagen engagerar läsarna - ”Lagen gör fotgängarna oförsiktiga - den bör avskaffas”

  onsdag 10 december 2008

  "Här ska Sverige stå i främsta ledet för att slå vakt om informationsfriheten"

  IT är mycket viktig för demokrati och frihet, som jag tog upp i mina motioner i år om e-demokrati och e-legitimation.

  En förebild för mig är Carl Bildt som skriver idag på Aftonbladet:

  "Det är ingen djärv gissning att en allt större del av framtidens kamp för friheten kommer att röra de klassiska frågorna om rätten att fritt få sprida och ta del av information. Vi ser redan i dag hur i vissa länder bloggarna förföljs, servrar stängs ner, internetsidor censureras eller tillgången till datorer begränsas.

  Här ska Sverige stå i främsta ledet för att slå vakt om informationsfriheten."

  måndag 8 december 2008

  Budgetdebatt i Österåker  Budgetdebatten i Österåkers kommunfullmäktige påbörjades. Det blir en lååång kväll...

  fredag 5 december 2008

  8,3 miljarder kronor från Alliansregeringen för jobb och omställning

  Regeringen satsar 8,3 miljarder kronor för jobb och omställning. Detta omfattar:

  1. förstärkt stöd till nya arbetslösa och korttidsarbetslösa,
  2. förstärkt stöd för långtidsarbetslösa,
  3. förstärkning av yrkeshögskolan och gymnasial yrkesutbildning (yrkesvux),
  4. förstärkta satsningar på infrastruktur :-)))
  5. förstärkt skatteavdrag för hushållstjänster i form av reparation, ombyggnader och underhåll av byggnader (ROT-tjänster).

  Dessutom är budgeten för 2009 enligt EU-kommissionen den mest expansiva i Europa! Ekonomin stimuleras med motsvarande en procent av BNP.

  Transportstyrelsen

  Förra veckan inledde jag debatten i kammaren angående Transportstyrelsen.

  Beslutet att Transportstyrelsen inrättas den 1 januari 2009 fattades av regeringen redan i april i år. Transportstyrelsen bildas genom att verksamheterna vid Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen, Järnvägsstyrelsen, Vägtrafikinspektionen, Vägverkets trafikregister samt Vägverkets normgivning och tillsynsverksamhet förs över till den nya myndigheten.

  Ett år senare, den 1 januari 2010, förs även länsstyrelsernas verksamhet för körkort och yrkestrafik över till den nya myndigheten. Transportstyrelsens verksamhet kommer framför allt att bestå av normgivning, tillsyn och tillståndsgivning inom de fyra transportslagen järnväg, luftfart, sjöfart och väg.

  Den nya myndigheten bildas för att säkerställa en effektiv och pålitlig tillsyn inom alla trafikslag. Detta innebär bland annat effektivitetsvinster och bättre tillsyn över verksamheter genom att man skapar oberoende mellan den som utöver tillsynen och den verksamhet som ska inspekteras.

  Läs hela anförandet i Kammarens protokoll

  Webb-tv


  Källa: Riksdagsförvaltningen.

  torsdag 4 december 2008

  Förstärkt upphovsrättsskydd

  Regeringen har idag beslutat om att stärka upphovsrättsskyddet.

  Pressmeddelande från Justitiedepartementet

  Propositionen föreslår att det krävs ett domstolsbeslut för att en Internetleverantör ska ge rättighetshavaren information om vilken abonnent som har ett visst IP-nummer. Domstolen ska tillämpa proportionalitetsprincipen och se till att den enskildes integritet skyddas.

  Det är inte lätt att hitta den perfekta balansen mellan äganderätt, upphovsrätt och integritet. Därför ska regeringen redan från första dagen titta på hur reglerna tillämpas och utvärdera lagändringarna.

  måndag 1 december 2008

  Uppdatering av LEK

  Det är viktigt med en bra fungerande konkurrens på marknaden för elektroniska tjänster. Regeringen presenterade idag en promemoria med förslag om utvidgning av vem som har rätt att överklaga beslut enligt LEK (lagen om elektronisk kommunikation). Andra förslag innebär bland annat att det särskilda tvistlösningsförfarandet enligt lagen utvidgas och ändring av ett bemyndigande att meddela föreskrifter om vissa allmänna skyldigheter när det gäller tjänster till slutanvändare.

  Läs hela Promemorian här...

  Expressen: "Livet på internet - nyttigt för unga"

  En ny studie från University of California i Irvine angående ungas vanor på internet visar att det är nyttigt för ungdomar att spendera tid framför datorn. Unga umgås på nätet, träffar sina vänner och har tillgång till all information i världen. De utvecklas socialt och kan lära sig saker när de vill.

  Läs hela artikeln "Livet på internet - nyttigt för unga".

  torsdag 13 november 2008

  IPv6

  Min skriftliga fråga till statsrådet Mats Odell besvarades igår.

  Eftersom adresserna inom IPv4 börjar ta slut, måste vi gå över till IPv6. Det är inte billigt, men långsiktigt nödvändigt. Jag frågade därför Mats Odell om regeringen och den statliga förvaltningen kommer att föregå med gott exempel och införa samt kräva i upphandlingar IPv6. Läs hela frågan här...

  och ett positivt svar från Mats Odell finns här...

  fredag 24 oktober 2008

  Svensk YouTube  Igår meddelade Google och YouTube (som ägs av Google) att en svensk YouTube lanseras! Som förväntad, var "ceremonin" mycket modern, med hög musik och discoljus.

  torsdag 23 oktober 2008

  måndag 20 oktober 2008

  Möte med Internets fader  Idag träffade jag Vint Cerf, en av dem som "skapade" Internet. Det var mycket intressant att höra honom berätta om Internets evolution, speciellt när det gällde IPN, InterPlaNet (InterPlanetary Internet).

  söndag 19 oktober 2008

  Chatta med mig på moderat.se!

  Imorgon, måndag den 20 oktober, ska jag chatta på moderat.se kl. 12.00-13.00.

  E-demokrati på riktigt

  E-demokrati utvecklas och tack vare e-förvaltning kan det offentliga Sverige vara mer tillgängligt för medborgarna. Människors insyn i demokratiska processer och möjligheterna att påverka dem ökar.

  Alliansregeringen tycker att det är viktigt med att utveckla e-demokrati och beviljade 1,2 miljoner kronor till SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för ett speciellt IT-utvecklingsprojekt som ska undersöka hur en dialog med medborgarna med hjälp av IT och elektronisk kommunikation kan ske.

  torsdag 16 oktober 2008

  Allmänpolitisk debatt - e-förvaltning

  Jag deltog igår i den allmänpolitiska debatten som pågår i riksdagen. Jag valde att ta upp e-förvaltning. Jag underströk att vi måste utveckla e-förvaltningen och uppdatera lagstiftningen som skapades för pappersbaserad administration.

  Webb-tv
  Anförandet

  måndag 13 oktober 2008

  Studiebesök hos LabCenter  Idag besökte jag LabCenter och träffade bl.a. Predrag Mitrovic. På bilden: Niclas Söderlund från TechWorld, jag och Predrag.


  LabCenter

  Uppdatering 2008-10-13 kl. 14:30
  Predrag Mitrovic bloggar om mitt besök!

  fredag 10 oktober 2008

  Flitiga Eliza

  ”Flitiga Eliza” var texten under min bild i dagens Computer Sweden. I en artikel om riksdagens motioner kallas jag den ”flitigaste it-motionären”! Så trevligt!

  Mina motioner i år

  Nu är den allmänna motionstiden slut och de flesta motionerna är utlagda på riksdagens webbplats.

  Jag fokuserade på IT-frågor, vilket var knepigt eftersom jag sitter i majoritet i trafikutskottet som behandlar IT-politik och man bör inte motionera inom eget utskott…
  Det blev en del IT-relaterade motioner ändå, som kommer att behandlas i andra utskott:
  Motion 2008/09:Fi216 - E-demokrati och e-förvaltning
  Motion 2008/09:Kr292 - Webbakut för unga
  Motion 2008/09:K237 - E-legitimation och e-röstning
  Motion 2008/09:K313 - Spam, cookies och andra temporära Internetfiler
  Motion 2008/09:Sk229 - Förmånsbeskattning av mobiltelefon i tjänst
  Motion 2008/09:T212 - Miljö och IT
  Motion 2008/09:Ub220 - IT i skolan
  Motion 2008/09:Ub221 - IT och lärandet

  Andra motioner som jag har väckt handlar om:
  Avskaffande av lagen om byggnadstillstånd
  Översyn av namnlagen
  Översyn av lagen om byggfelsförsäkring
  Finansiering av public service
  Reklamregler för kommersiella tv-kanaler

  Hela listan med mina motioner samt länkar till texterna finns på riksdagens webbsida.

  torsdag 2 oktober 2008

  IT för funktionshindrade

  Nu är det dags för att minska de digitala klyftorna när det gäller funktionshindrade. IT kan - och bör i ännu större utsträckning - användas som ett verktyg i detta arbete.

  Handisam (Myndigheten för handikappolitisk samordning) ska på uppdrag av regeringen titta närmare på olika initiativ som tas för att minska de digitala klyftorna för personer med fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar.

  - Det är oerhört viktigt att alla, oavsett ålder, kön, förmåga eller kulturell/etnisk bakgrund ska kunna vara med och forma och utveckla det samhälle vi lever i. Att minska den digitala klyftan som vi har i Sverige idag är en förutsättning för att så ska ske, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson i dagens pressmeddelande.

  måndag 29 september 2008

  lördag 27 september 2008

  Moderatkampanj i Åkersberga  Österåkers moderater kampanjar idag på torget i Åkersberga. På bilden: Ingela Gardner-Sundström, Eliza Roszkowska Öberg och Michaela Fletcher Sjöman. Girl Power!

  Jag intervjuades av Radio Österåker 103,7 som sände direkt från torget.

  onsdag 24 september 2008

  Dags att lämna in motioner!  PTS + DNSSEC = SANT

  PTS är en seriös myndighet som tar IT-säkerhet på allvar. Det är mycket glädjande att PTS beslutade att införa DNSSEC, alltså säker namnuppslagning på Internet, vilket innebär bland annat att när man skriver pts.se i sin webbläsare, kan man vara säker på att man besöker PTS webbsida och inte blir manipulerad till något annat ställe på nätet.

  Bra jobbat!

  Läs mer på PTS.se...

  måndag 22 september 2008

  Budgetdebatt  Anders Borg överlämnar höstbudget för 2009 och budgetdebatten börjar.

  fredag 19 september 2008

  onsdag 10 september 2008

  Vilse i välfärdshelvetet  Ikväll ska jag se Uggla-Rheborg-Ulveson - Vilse i välfärdshelvetet på Cirkus!