Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  fredag 27 februari 2009

  AM-körkort, förarbevis m.m.

  Igår beslutade riksdagen om nya regler för mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.

  Mopeder klass I blir ett körkortspliktigt fordon. Den som vill köra EU-moped måste först genomgå en medicinsk och personlig lämplighetsprövning samt både teoretisk och praktisk utbildning och slutligen klara ett kunskapsprov för att få ett AM-körkort, som är en ny behörighet. Åldersgränsen fortsätter att vara 15 år.

  För att få köra moped klass II, alltså en moped konstruerad för max 25 kilometer i timmen, krävs ett förarbevis som man får efter en obligatorisk teoriutbildning och ett kunskapsprov. Här gäller också 15-årsgränsen, medan det krävs att man har fyllt 16 år för att få köra snöskoter och terränghjuling, som blir två nya fordonskategorier med separata förarbevis i stället för dagens fordonsslag terrängskoter. Kunskapsprov för snöskotrar, terränghjulingar och mopeder klass II kan anordnas av privata aktörer.

  Alla fyra behörigheter är föremål för återkallelse och varning. Ändringarna införs stegvis under ett halvt år med början den 1 april 2009.

  Jag inledde debatten som var i onsdags och här kan ni läsa hela texten.


  Källa: Riksdagsförvaltningen

  onsdag 25 februari 2009

  Nya regler för mopeder, snöskotrar och terränghjulingar  Infrastrukturministern Åsa Torstensson deltar i trafikutskottets debatt om mopeder, snöskotrar och terränghjulingar som jag inledde.

  onsdag 18 februari 2009

  Unionen  Jag diskuterar jobbsituationen inom IT- branschen med Terez Rongve från Unionen.

  Inger Gran  Inger Gran från Dataföreningen berättade om bl.a. två skilda IT-användargrupper: mailgenerationen och sociala nätverkgenerationen. Hur påverkas framtida arbetsplatser där blockering av sociala nätverk blir oacceptabelt från arbetstagarnas sida?

  Virtualisering


  Hur mycket ska man lägga i "the cloud"? På vilket sätt kan man virtualisera? Vad vinner man på det? Vilka risker finns? - Dessa frågeställningar diskuteras under ledning av Niclas Söderlund från TechWorld.

  tisdag 17 februari 2009

  ICT-mässa  Jag är i Kista på ICT-mässan. Just nu är det live hacking show utfört av Vesa Virta, IT-säkerhetsexpert hos FRA.

  måndag 16 februari 2009

  Elbilar på svenska vägar

  Idag är jag glad. Regeringen visar att de menar allvar när det gäller att introducera elbilar på svenska vägar.

  Energimyndigheten i samverkan med Energimarknadsinspektionen, Transportstyrelsen och Vägverket ska lämna ett samlat kunskapsunderlag om marknaden för elbilar och laddhybrider.

  Förutom tekniska och marknadsmässiga beskrivningar ska det även finnas förslag på styrmedel för att främja utbyggnaden av laddinfrastrukturen och introduktionen av elbilar.

  Och jag måste citera infrastrukturminister Åsa Torstensson:
  "Elbilen är inte science fiction."
  Kort och gott.

  Toyota IQ = en smart lösning  Jag testar IQ :-)

  torsdag 12 februari 2009

  Speeddating


  Idag var det speeddating på Riksdagen! Tillsammans med Annica Bergman från Dataföreningen organiserade jag ett möte för riksdagsledamöter med representanter från IT-branschen. Ett stort tack till alla glada dejtare!


  Speeddatingsformen används numera inte bara för att träffa sin potentiala livspartner, utan allt oftare, speciellt i USA, för att skapa nya affärskontakter. Denna form att träffa människor är bra för både riksdagsledamöter och chefer i näringslivet, eftersom vi alla har samma problem – tidsbrist.

  tisdag 10 februari 2009

  Stortingets transport- og kommunikationskomité på besök i Sveriges Riksdag


  Dagens trafikutskottets sammanträde förvandlades till gemensam överläggning med Stortingets transport- og kommunikationskomité - motsvarande trafikutskottet i Norge. Vi diskuterade investeringsplaneringen, trafiken mellan Sverige och Norge samt trafiksäkerheten.

  måndag 9 februari 2009

  Möte med norska trafikutskottet


  Diskuterar elbilar, kärnkraftverk och höghastighetståg med Øyvind Halleraker.

  Speeddating!

  På torsdag är det dags för speeddating som jag ordnar! Det blir ett möte i form av speeddating mellan riksdagsledamöter och vd:ar för IT- och telekomföretag. Syftet är att under snabba och smidiga möten på plats, om totalt en timme där varje möte varar i 5 minuter, träffa 10 nya spännande personer. Man hinner byta visitkort, tala om vem man är och vad man tycker är viktigast att framföra och lyssna på motparten.

  Det är första steget att få IT-branschen närmare politiker och sätta IT-frågor på den politiska agendan.

  Dagens PS har uppmärksammat dejten!
  Computer Sweden

  tisdag 3 februari 2009

  E-offentlighetskommittén - Säkerhetskopiors rättsliga status


  Tillsammans med E-offentlighetskommittén som jag sitter i, besökte jag idag Rosenbad för att träffa justitieministern Beatrice Ask. Vi överlämnade till henne vårt delbetänkande angående säkerhetskopiors rättsliga status.


  Den tekniska utvecklingen går fort och ökade tekniska möjligheter möjliggör ökad tillgång till information och möjligheter till sammanställningar av informationen, som t.ex. loggar eller avancerade sökningar, som inte var möjliga tidigare i den pappersbaserade världen. Någonstans där försöker lagstiftningen också följa med och denna utredning är en del av denna eftersträvan.

  Är säkerhetskopior av handling en allmän handling? Det var den frågan vi försökte svara på. För att göra detta behövde vi svara på några delfrågor.

  Först: är en säkerhetskopia en handling? En handling är en framställning som kan uppfattas visuellt eller olika slags ”upptagningar” som kan läsas, avlyssnas eller på ett annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel. Kommittén kom fram till att ja – informationen på en säkerhetskopia kan uppfattas som en konstellation av sakligt sammanhängande uppgifter, alltså en handling i tryckfrihetsförordningens mening.

  Vad är en allmän handling? En handling som förvaras hos myndigheten är allmän om den är inkommen till eller upprättad hos myndigheten ifråga.

  Säkerhetskopior måste normalt också antas vara förvarade hos myndigheten eftersom upptagningen är tillgänglig för myndigheten med tekniska hjälpmedel som myndigheten förfogar över.

  Säkerhetskopior betraktas inte som till myndigheten inkomna handlingar. Frågan är i stället om en säkerhetskopia kan ses som en hos myndigheten upprättad handling. Säkerhetskopiering som sker löpande kan i vissa fall ses som förandet av en fortlöpande förteckning jämförbar med ett register i den mening som avses i andra kapitlet tryckfrihetsförordningen.

  Handlingar som lagstiftaren inte avsett ska bli allmänna (privata brev, myndighetsinternt arbetsmaterial etc.) kommer att omfattas av allmänhetens insyn, om säkerhetskopior innefattas i handlingsoffentligheten. Det finns därför skäl att begränsa insynsrätten avseende säkerhetskopior. Enligt kommitténs mening bortfaller inte något för allmänheten befogat insynsintresse om säkerhetskopior exkluderas från offentlighetsinsyn.

  Offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd.
  Man kan skydda säkerhetskopior genom sekretessbeläggning och så gjorde man med tsunamibanden.

  Vi övervägde två alternativ:
  – att införa sekretess för uppgifter på säkerhetskopior – men det alternativet valdes bort;
  – och att säkerhetskopior bör undantas från begreppet allmän handling.

  Vi föreslår att frågan om att utesluta insynsrätt i information på säkerhetskopior bör få sin lösning genom en ändring av tryckfrihetsförordningen. Säkerhetskopior bör undantas från begreppet allmän handling. Detta bör ske genom att införa ett nytt, andra stycke i 2 kap. 10§ tryckfrihetsförordningen.

  Endast säkerhetskopior som myndigheten sparar i syfte att kunna återskapa information i verksamhets- eller driftmiljön bör omfattas av undantaget för säkerhetskopior.

  Det som föreslås att lägga till är "säkerhetskopior anses inte som allmänna handlingar. Med säkerhetskopior avses handlingar som en myndighet förvarar endast i syfte att kunna återskapa information."

  E-offentlighetskommittén hade också uppgift att titta på tsunamibandens rättsliga status. Tidigare var situationen oklar. Enligt departementspromemorian om tsunamibanden var säkerhetskopior inte allmänna handlingar, men majoriteten av remissinstanserna bedömde säkerhetskopior som allmän handling. Tsunami-proppen sa att magnetbanden var allmän handling eftersom de var förvarade, färdigställda och därmed upprättade när de sattes in i bandroboten.

  Enligt kommittén bör den samlade informationsmängden på tsunamibanden uppfattas som en eller flera hos myndigheten Regeringskansliet förvarade handlingar. Men informationen på bandsamlingen har inte omhändertagits av Regeringskansliet på ett sådant sätt som krävs för att åstadkomma en upprättad handling.

  Vi har kommit fram till att tsunamibanden utgör en säkerhetskopia och omfattas av det föreslagna undantaget från vad som utgör en allmän handling, förutsatt att bandsamlingen inte arkiveras. I så fall behövs inte längre en särskild regel om sekretess för de uppgifter som finns på banden och vi föreslår att sekretessen i 5 kap. 11 § sekretesslagen för uppgifter på tsunamibanden ska upphöra att gälla.

  Förslaget att undanta säkerhetskopior från begreppet allmän handling föreslås träda i kraft den 1 januari 2011. Samma datum gäller för förslaget att upphäva sekretessen för uppgifter på tsunamibanden.

  Läs också artikel i Ny Teknik.

  En vacker vinterdag


  Riksdagen i solsken.