Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    onsdag 18 februari 2009

    Virtualisering


    Hur mycket ska man lägga i "the cloud"? På vilket sätt kan man virtualisera? Vad vinner man på det? Vilka risker finns? - Dessa frågeställningar diskuteras under ledning av Niclas Söderlund från TechWorld.

    Inga kommentarer: