Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    onsdag 18 februari 2009

    Inger Gran    Inger Gran från Dataföreningen berättade om bl.a. två skilda IT-användargrupper: mailgenerationen och sociala nätverkgenerationen. Hur påverkas framtida arbetsplatser där blockering av sociala nätverk blir oacceptabelt från arbetstagarnas sida?

    Inga kommentarer: