Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  fredag 27 februari 2009

  AM-körkort, förarbevis m.m.

  Igår beslutade riksdagen om nya regler för mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.

  Mopeder klass I blir ett körkortspliktigt fordon. Den som vill köra EU-moped måste först genomgå en medicinsk och personlig lämplighetsprövning samt både teoretisk och praktisk utbildning och slutligen klara ett kunskapsprov för att få ett AM-körkort, som är en ny behörighet. Åldersgränsen fortsätter att vara 15 år.

  För att få köra moped klass II, alltså en moped konstruerad för max 25 kilometer i timmen, krävs ett förarbevis som man får efter en obligatorisk teoriutbildning och ett kunskapsprov. Här gäller också 15-årsgränsen, medan det krävs att man har fyllt 16 år för att få köra snöskoter och terränghjuling, som blir två nya fordonskategorier med separata förarbevis i stället för dagens fordonsslag terrängskoter. Kunskapsprov för snöskotrar, terränghjulingar och mopeder klass II kan anordnas av privata aktörer.

  Alla fyra behörigheter är föremål för återkallelse och varning. Ändringarna införs stegvis under ett halvt år med början den 1 april 2009.

  Jag inledde debatten som var i onsdags och här kan ni läsa hela texten.


  Källa: Riksdagsförvaltningen

  Inga kommentarer: