Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 8 september 2011

  Reformera det kommunala skatteutjämningssystemet

  (Foto: sxc.hu)


  Stockholmsregionen är landets tillväxtmotor – det är därför viktigt både för regionen i sig och resten av Sverige att Stockholms kommuner kan fortsätta att driva på utvecklingen. Men det kommunala skatteutjämningssystemet hindrar detta. Systemet finns till för att alla kommuner ska kunna garantera en god välfärdsservice till sina invånare, vilket är en självklarhet och behövs t ex i kommuner med mindre elevunderlag eller kommuner med en hög andel äldre.

  Däremot är systemet orimligt när ekonomiskt starka kommuner märker att det är olönsamt att satsa på bostadsbyggande, näringslivsinsatser etc. då dess avgifter till skatteutjämningssystemet ökar eller så minskar bidragen från detsamma. Detta samtidigt som kommuner med dålig ekonomi inte behöver ta ansvar för sina problem och kan förlita sig på utjämningsbidrag.

  Det kommunala skatteutjämningssystemet ger alltså varken incitament till starka kommuner att växa ytterligare eller till svagare kommuner att satsa på tillväxthöjande insatser. Faktum är att Stockholms kommuner och landsting är nettobetalare till skatteutjämningssystemet, och missgynnas av dagens utjämningssystem både ekonomiskt och genom att tillväxtsatsningar kostar mer än vad de genererar.

  Det kommunala skatteutjämningssystemet bör därför förändras så att det premierar god ekonomi och tillväxtsatsningar, och inte det motsatta. Ett skatteutjämningssystem som främjar tillväxt skulle inte bara gynna Stockholmsregionen men i längden också hela landets konkurrenskraft.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  riksdagsledamot Stockholms län

  fredag 1 juli 2011

  Stärkta insatser för innovation

  (Foto: sxc.hu)  För att hänga med i den tuffa internationella konkurrensen är det avgörande att fler idéer kan omvandlas till konkreta produkter, affärsmöjligheter och nya lösningar. Det är därför glädjande att regeringen nu stärker insatserna för innovation genom utökade resurser till verifiering och innovationslån med totalt 35 miljoner.

  torsdag 23 juni 2011

  Åtgärder för att öka småföretagens IT-användning

  (Foto: sxc.hu)

  I Sverige är IT-användningen hög, men mindre företag ligger efter när det gäller att använda mer avancerade it-tillämpningar. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska föreslå åtgärder för att öka just småföretagens IT-användning. Det skapar tillväxt och stärker landets konkurrenskraft när fler företag kan ta del av och utveckla digitala lösningar.
  http://www.regeringen.se/sb/d/14953/a/171413  tisdag 21 juni 2011

  Eliza i Ny Teknik: Krossa myterna om elbilar  Tillsammans med Eva Håkansson från Gröna Bilister skriver Eliza i Ny Teknik om att krossa myterna om elbilar och att det är avgörande att kunskapen om elbilar ökar och når ut till fler.
  http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3205455.ece

  måndag 13 juni 2011

  Postdebatt i kammaren  Eliza debatterar den nya postlagen i riksdagens kammare - för att säkerställa bra post- och betalservice måste vi fokusera på behoven och människan, inte på systemet.
  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2010/11:111#anf70

  torsdag 9 juni 2011

  Elbilsseminarium i riksdagen
  Eliza var initiativtagare till ett intressant och lärorikt seminarium av elbilar i riksdagen som bl a tog upp myter och sanningar om elbilar, elbilsinfrastruktur och elektrifierade vägar: http://www.moderat.se/web/Elbilsshow_i_riksdagen.aspx

  tisdag 31 maj 2011

  ”S lämnar walk-over i IT-politiken”

  Eliza Roszkowska Öberg (M), talesperson IT-politiska frågor i trafikutskottet, kommenterar utspelet från socialdemokraternas IT-talesperson Monica Green.

  - Monica Green har uttalat att hon vill satsa på bredbandsutbyggnad, folkbildningskampanjer och en statlig variant av Mat-Tina kallad IT-Titti. Det är lätt att säga att man vill arbeta med olika åtgärder men det går inte att lova allt till alla utan att berätta hur det ska finansieras. Det är befogat att fråga var pengarna till Greens (S) alla löften finns och var de konkreta förslagen är då den socialdemokratiska skuggbudgeten ekar tom på IT-politik.

  - Jag finner det också beklagligt att Monica Green inte heller vill debattera IT-frågorna och istället hänvisar till en minister. Det känns som att S lämnar walk-over i IT-politiken – ingen finansiering, inga konkreta förslag och ingen debatt. Möjligen har Monica Green tänkt sig att IT-Titti ska ordna finansieringen, förslagen och debatten med regeringssidan?

  - Från Alliansens sida är beskedet tydligt: vi underlättar så att IT och ny teknik bidrar till nya arbetstillfällen, nya och växande företag och stärkt konkurrenskraft. Vi gör en översyn av företagsbeskattningen och företagens avdragsrätt för utgifter för forskning och utveckling. Bredbandsutbyggnaden går i rekordfart och regeringen arbetar med en digital agenda för att Sverige även fortsatt ska vara världens mest konkurrenskraftiga digitala ekonomi. Dessutom har jobbskatteavdragen, som S varit emot från början, inneburit minst 1500 kronor mer i månaden för vanliga arbetare och därmed ökade möjligheter för fler att skaffa dator och Internet.

  torsdag 26 maj 2011

  Bidra till Sveriges digitala agenda!

  Alla kan vara med och bidra till den digitala agendan - så att Sverige fortsätter att vara världens starkaste digital ekonomi även i fortsättningen:
  http://digitalagenda.ning.com/

  onsdag 25 maj 2011

  Eliza skriver i Mitt-i-tidningarna: Inför RIT-tjänster

  (Foto: sxc.hu)

  Den svenska internetekonomin motsvarar 6,6 procent av BNP, är enligt rapporter nu större än både byggsektorn och jordbruket, och spås en ljus framtid med kontinuerlig ökning av BNP-andelen. Post och Telestyrelsen (PTS) rapporterade nyligen att bredbandsutbyggnaden går väldigt snabbt och att antalet hushåll utan bredbandstillgång är väldigt få.
  Men vi kan inte nöja oss med detta utan måste ständigt tänka nytt och förbättra villkoren för människor, företagandet och utveckling av ny teknik. Även om man har tillgång till bredband i världsklass eller om Sverige har framgångsrika IT-företag så hjälper det inte om man inte känner sig säker på hur man använder en dator, hur man installerar nya program eller hur man surfar i mobilen. Alla är inte datorexperter och en hel del av oss kan behöva hjälp i en allt mer digital vardag.
  Jag har därför lämnat in en motion till riksdagen om att införa RITavdrag (skatteavdrag för IT-tjänster i hemmen). Genom RIT-avdrag kan fler, inte minst äldre, människor med funktionshinder och människor som känner sig tekniskt osäkra, ta del av digitala tjänster. Det är dessutom högst sannolikt att införande av RIT-avdrag skulle skapa både nya arbetstillfällen och nya företag.
  Om vi vill att den svenska internetekonomin ska växa måste fler också kunna bidra till dess tillväxt – IT och ny teknik ska underlätta vardagen för människor.

  Eliza Roszkowska Öberg (M),
  riksdagsledamot, ansvarig för IT-frågor i trafikutskottet

  tisdag 24 maj 2011

  Bygg tunnelbana till Norrort före mer spårväg i city

  (Foto: sxc.hu)


  Eliza skriver i Mitt i Södra Roslagen:

  Bygg tunnelbana till Norrort före mer spårväg i city
  Nyligen har intresserade kunnat lämna förslag angående järnvägsplanen för dubbelspår på Roslagsbanan. Samtidigt diskuteras också utbyggnad av spårvägen i innerstan. Det är självfallet positivt att kapaciteten på Roslagsbanan ökar, men mer behöver göras för oss som bor norr om Stockholm.
  Stockholmsregionen växer – både företag och människor flyttar hit. Det kräver att man redan idag planerar långsiktigt. Det är osannolikt att en stor del av regionens växande invånarantal kommer att kunna bosätta sig i city, och faktum är att befolkningen i länets nordostkommuner beräknas öka med drygt 300.000 invånare de närmsta 20 åren.
  En undersökning från Stockholms Handelskammare visar att drift och byggnad av tunnelbana är betydligt billigare per passagerare än detsamma för spårväg. I en opinionsundersökning svarar varannan stockholmare att man föredrar utbyggd tunnelbana framför andra alternativ.
  Med en tunnelbana till Norrort ökar Österåkers dragningskraft som kommun. För oss som bor i Österåker skulle bättre möjligheter att åka kollektivt till city t ex med tunnelbana innebära en enklare vardag genom en snabbare och tillgängligare resa till jobb eller skola. Dessutom är det bra för miljön när fler åker kollektivt och bilköerna minskar. Innan det byggs mer spårväg i innerstan bör tunnelbanan byggas ut till Norrort.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  ledamot kommunstyrelsen Österåker