Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  onsdag 30 september 2009

  Mälarbänk  Infrastruktur är en prioriterad fråga på Mälarbänken, där riksdagsledamöter från Mälarregionen träffar olika aktörer för att diskutera regionens framtid. Minoo Akhtarzand, GD Banverket, presenterar den nationella transportplanen 2010-2021.

  fredag 25 september 2009

  Stockholm Traffic Management Centre  Digitaliserad kollektivtrafik  Wow! Många fler skulle åka kollektivt om det fanns alla coola tjänster i mobilen som visades under presentationen Daily Commuter.

  ITS Experience Park  Barnens trafiksäkerhet  Nya lösningar för att öka barnens trafiksäkerhet visas i ITS Experience Park. Det farligaste momentet är inte själva bilresan, utan på- och avstigning från skolbussen.

  Älg  I ITS Experience Park visas olika moderna tekniska medel för ökad trafiksäkerhet. En sak som fotograferas mycket, särskilt av japanska besökare, är dock älgen...

  Solenergidrivna skyltar iITS Experience Park  torsdag 24 september 2009

  onsdag 23 september 2009

  Ingen proposition om Trafikdatalagen

  Trafikdatalagringsdirektivet, som Thomas Bodström (S) initierade på EU-nivå, kommer inte behandlas i någon proposition i år.

  Computer Sweden

  tisdag 22 september 2009

  Virtual driving at Forum8  Trängselskatt som souvenir  Besökare av ITS-mässan erbjuds en trängselskattsfaktura som souvenir. Många Stockholmspendlare skulle säkert vilja donera sina istället ;-)

  Intelligenta transporter  USA, Kina, Korea, England och Sverige presenterar sina erfarenheter på området intelligenta transporter under Industry Plenary & Round Table på ITS World Congress. Leif Zetterberg från Näringsdepartementet representerar Sverige i panelen. Han understryker att vi behöver ETT transportssystem med alla transportsslagen i samspel. Förutom intermodalitet diskuteras även behovet av bra konkurrens och samtidigt ökat samarbete.

  måndag 21 september 2009

  Åsa Torstensson om ITS  Infrastrukturministern talar på ITS-kongressen om IT för ökad trafiksäkerhet och för ekologisk ekonomisk tillväxt.

  10 000 personer dör i trafiken på europeiska vägar varje år och 40 000 i USA. ITS kan hjälpa till att minska den tragiska statistiken.

  Sofia Jannok @ ITS-kongressen  Sten Nordin + ITS = SANT  Sten Nordin, tidigare ledamot i trafikutskottet, och nu som "mayor of Stockholm" välkomnar alla till ITS Världskongressen.

  ITS Världskongress  Äntligen! Nu börjar ITS Världskongressen som jag har berättat om i många tal och presentationer. IT-verktyg kan hjälpa göra trafiken säkrare, effektivare och miljövänligare. På Älvsjömässan träffas under denna vecka tusentals människor för att diskutera och lära av varandra om ITS i vardagen.

  Budgetproposition  Anders Borg avlämnar budgetpropositionen till talmannen. Nu är det dags för en spännande debatt.

  söndag 20 september 2009

  Kyrkoval idag!  Idag är det kyrkoval! Du som är moderat och även medlem i Svenska kyrkan - glöm inte att använda din rösträtt idag.

  tisdag 15 september 2009

  Upprop  Riksmötets första sammanträde i kammaren börjar med ett upprop av alla ledamöters namn.

  fredag 11 september 2009

  Studiebesök på QSTREAM  Idag besöker jag QSTREAM som erbjuder verktyg för att skapa video och PowerPoint-presentationer för sändning via internet.
  qstream.se

  måndag 7 september 2009

  fredag 4 september 2009

  IT-säkerhet

  Glömde länka till min och Karins artikel om IT-säkerhet som publicerades i Dagens Samhälle den 13 augusti. Här kommer den:

  Ta itu med it-säkerheten!

  Kommuner och landsting måste också ta ansvar för IT-säkerhet. Många samhällskritiska tjänster beror på välfungerande IT-system, robusta nät, tydliga rutiner för krishantering och kunniga människor som ska veta vad de ska göra i en krissituation. Vi bör se till att vi är redo innan något alvarligt händer.

  tisdag 1 september 2009

  Terminsstart Telecom  En mycket spännande dag börjar - en konferens Terminsstart Telekom! Telekomnyheterna är värd och bland medverkarna finns Northstream, Spotify, Ericsson ConsumerLab, Chalmers, Näringsdepartementet, Telenor, PTS, Skanova, 3, Telia Sonera, Tele2, TDC Sverige, Com Hem, SSNf och Microsoft.