Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    tisdag 22 september 2009

    Intelligenta transporter    USA, Kina, Korea, England och Sverige presenterar sina erfarenheter på området intelligenta transporter under Industry Plenary & Round Table på ITS World Congress. Leif Zetterberg från Näringsdepartementet representerar Sverige i panelen. Han understryker att vi behöver ETT transportssystem med alla transportsslagen i samspel. Förutom intermodalitet diskuteras även behovet av bra konkurrens och samtidigt ökat samarbete.

    Inga kommentarer: