Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  fredag 4 september 2009

  IT-säkerhet

  Glömde länka till min och Karins artikel om IT-säkerhet som publicerades i Dagens Samhälle den 13 augusti. Här kommer den:

  Ta itu med it-säkerheten!

  Kommuner och landsting måste också ta ansvar för IT-säkerhet. Många samhällskritiska tjänster beror på välfungerande IT-system, robusta nät, tydliga rutiner för krishantering och kunniga människor som ska veta vad de ska göra i en krissituation. Vi bör se till att vi är redo innan något alvarligt händer.

  Inga kommentarer: