Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 27 september 2007

  Motala  Båt-bil Blue Peter  Båt-bil Blue Peter på Motala Motormuseum.

  Motala  Trafikutskottets moderata kommitén och Motalas kommunalråd Eva Isaksson Ribers på riksväg 50 som möjligen byggs ut med hjälp av OPS (Offentlig-Privat Samverkan).

  Besök i Motala  Trafikutskottets moderater besöker Motala. På bilden en olycksdrabbad korsning på riksväg 50.

  onsdag 26 september 2007

  Riksdagshuset  Seminarium om infrastruktur och tillväxt
  ... i Stockholmsregionen.

  Ingemar Skogö (på bilden), Generaldirektör för Vägverket, pratade om väginvesteringarnas betydelse för Stockholmsregionens tillväxt. En utredare från Nutek, Tore Englén, visade vad det kostar att inte göra nödvändiga investeringar och Peter Egardt, VD Stockholms Handelskammare, berättade om näringslivets behov av infrastruktur.

  I väntan på votering
  En stund med kaffe och tidningar i väntan på votering som kommer om ett par minuter. De nya fåtöljerna i kammarfoajén är mycket bekväma!

  onsdag 19 september 2007

  Cykelträff med Svensk Cykling
  Idag hade vi i trafikutskottet seminarium om cykling följt av en cykeltur från Djurgården till Riksdagshuset.


  Fler bilder på svenskcykling.se

  tisdag 4 september 2007

  söndag 2 september 2007