Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  onsdag 26 september 2007

  Seminarium om infrastruktur och tillväxt
  ... i Stockholmsregionen.

  Ingemar Skogö (på bilden), Generaldirektör för Vägverket, pratade om väginvesteringarnas betydelse för Stockholmsregionens tillväxt. En utredare från Nutek, Tore Englén, visade vad det kostar att inte göra nödvändiga investeringar och Peter Egardt, VD Stockholms Handelskammare, berättade om näringslivets behov av infrastruktur.

  Inga kommentarer: