Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    torsdag 27 september 2007

    Motala    Trafikutskottets moderata kommitén och Motalas kommunalråd Eva Isaksson Ribers på riksväg 50 som möjligen byggs ut med hjälp av OPS (Offentlig-Privat Samverkan).

    Inga kommentarer: