Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    fredag 1 juli 2011

    Stärkta insatser för innovation

    (Foto: sxc.hu)    För att hänga med i den tuffa internationella konkurrensen är det avgörande att fler idéer kan omvandlas till konkreta produkter, affärsmöjligheter och nya lösningar. Det är därför glädjande att regeringen nu stärker insatserna för innovation genom utökade resurser till verifiering och innovationslån med totalt 35 miljoner.