Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  fredag 29 april 2011

  Eliza med moderata trafikkommittén i Skövde
  Samtal om infrastrukturutbyggnad och dess planering med lokala och regional företrädare samt diverse besök i verkligheten

  torsdag 28 april 2011

  Möte med Elbil Sverige
  Samtal mellan alliansen i trafikutskottet och Elbil Sverige – det blev diskussioner om hur man kan stimulera fler att skaffa elbil, hur utbyggnad av laddställen kan utvecklas, erfarenheter från andra länder och om myter och sanning om elbilar. Forskning och utveckling av fler elbilar och infrastruktur behövs för att transportsektorn ska minska sina utsläpp och för att nå regeringens mål om ett klimatvänligare samhälle.

  onsdag 27 april 2011

  Möte med Motorhistoriska Riksförbundet  MHRF har nästan 100.000 medlemmar och gör ett gediget arbete för att bevara en viktig del av vårt kulturarv. Det blev bl a samtal om svårigheter med registrering av äldre fordon som köps i utlandet och frågor om hur det administrativa arbetet kan minskas för att förenkla för både fordonsentusiaster och myndigheter  fredag 15 april 2011

  Motion om att motverka digitala handelshinder behandlad

  (Foto: sxc.hu)

  Elizas motion om att motverka digitala handelshinder betonar att det är av svenskt handelsintresse att värna öppenheten på Internet och att censureringar, blockeringar och s.k. onlineprotektionism bör bekämpas. Även nationella upphovsrättsregler, skatteregler eller byråkrati kan begränsa möjligheten att bruka en nättjänst, även inom EU. Näringsutskottet understryker att Sveriges förmåga att tillvarata digitaliseringen och globaliseringen är avgörande för tillväxten och skapandet av framtidens företagande och jobb, och Internet är en viktig plats för nya företag, innovationer och entreprenörskap, och det kommer av allt att döma bli en än viktigare handelsplats i framtiden. Av detta skäl ser utskottet det som ett svenskt handelspolitiskt intresse att värna öppenhet på Internet, här inbegrips att motverka olika former av digitala handelshinder, inklusive s.k. onlineprotektionism. Dock pågår det inom EU ett omfattande arbete inom detta område. Sammanfattningsvis delar således utskottet den grundläggande uppfattning som förs fram i Elizas motion om att det är angeläget att Sverige aktivt arbetar mot digitala handelshinder och onlineprotektionism, inte minst inom ramen för EU-samarbetet.

  torsdag 14 april 2011

  Eliza i kammaren om trafiksäkerhet, Formel 1 och fokus på bilkörningen

  (Foto:sxc.hu)
  Debatt om trafiksäkerhet i riksdagens kammare. Elizas anförande handlade om att man bör fokusera på just bilkörningen när man sitter bakom ratten, en säker trafikmiljö och Formel 1: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2010/11:87#anf188

  onsdag 13 april 2011

  C'mon join the joyride - Sverige i topp i global IT-ranking

  (Foto: sxc.hu)

  Sverige toppar för andra året i rad World Economic Forum's Global Information Technology Report 2010-2011. Det innebär att Sverige är det land i världen som anses bäst på att använda it i olika former till att få fart på ekonomin. Det är självklart mycket positivt, men det gäller att inte slappna av för mycket, konkurrensen är stenhård och vi måste hela tiden tänka nytt för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

  tisdag 12 april 2011

  Både vägtrafik och kärnkraft behövs i framtiden, MP!

  Alla energislag och att alla transportslag är lika viktiga. Sverige behöver en tillförlitlig och kostnadseffektiv elförsörjning från moderna kärnkraftsverk och andra alternativ. Vi behöver också forskning och utveckling som på sikt kan fasa ut de fossila bränslena inom transportsektorn till förmån för de mer utsläppssnålare drivmedlen.

  Hela artikeln på Teknikdebatt: http://teknikdebatt.se/debatt/bade-vagtrafik-och-karnkraft-behovs-i-framtiden-mp

  måndag 11 april 2011

  Motion om IT och ny teknik för att utveckla vården

  (Foto: shc.hu)

  Elizas motion om IT och ny teknik för att utveckla vården har behandlats av riksdagens socialutskott. Utskottet hänvisar till pågående arbete med bl a Nationell eHälsa och betonar att stora framsteg gjorts och görs samt att samordningen mellan centrala aktörer på detta sätt. Under 2011 avsätts dessutom 40 miljoner kronor till Nationell eHälsa.


  fredag 8 april 2011

  Studiebesök på Stockholms Driftledningscentral - Alliansens partiledare följer i mina fotspår


  I onsdags, den 6 april, besökte jag och mina kollegor Lotta och Sten navet i Sveriges järnvägstrafik, Stockholms Driftledningscentral. Härifrån styrs tågtrafiken. Ca 90 tåg passerar Stockholm C per timme i rusningstrafik!
  Med hjälp av datorer och speciellt utvecklade system, men även papper och penna, styr duktiga trafikledare tusentals tåg varje dag.

  Och idag, den 8 april, besökte Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Maud Olofsson och Göran Hägglund samma ställe. Häftigt när partiledarna följer i mina fotspår!

  Pressmeddelande från Regeringskansliet

  Motioner om informationssäkerhet och SOS-sms behandlade

  (Foto:sxc.hu) Motionerna om samhällets informationssäkerhet har behandlats av riksdagen och utskottet håller i stora delar med Elizas motioner, och konstaterar att det pågår ett stort arbete med att förstärka och förbättra samhällets förmåga att förebygga och hantera allvarliga IT-incidenter, och resultatet av dessa arbeten bör avvaktas. Angående motionen om att införa SOS-sms för alla konstaterar utskotett att frågan om larmning med hjälp av sms har aktualiserats. Elizas motioner: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Fö225 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Fö224 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Fö223 Hela betänkandet finns här: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&rm=2010/11&bet=FöU2

  torsdag 7 april 2011

  Motioner om byggfelsförsäkring och IT i samhällsplaneringen behandlade  Elizas motioner om att avskaffa byggfelsförsäkringen och att integrera IT i samhällsplaneringen har behandlats i riksdagen. Glädjande nog menar civilutskottet att den promemoria från Miljödepartementet som tagits fram om byggfelsförsäkringen pekar på flera brister i densamma. Den obligatoriska byggfelsförskringen föreslås därför avskaffas, men att att remissbehandlingen av promemorian och regeringens ställningstagande bör avvaktas. Civilutskottet ser också positivt på de möjligheter som den tekniska utvecklingen har för bostadspolitiken och samhällsbyggandet. Elizas motioner: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02C282 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02C283 Civilutskottets betänkande: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2010%2f11%3aCU22

  tisdag 5 april 2011

  Studiebesök på Scania  Eliza och trafikutskottskollegan Sten på studiebesök på Scania i Södertälje – det blev diskussion om trafiksäkerhet, ingenjörsutbildningar och framtiden för förnyelsebara drivmedel, därefter rundvisning på motormonteringen guidade av verkstadstekniker Linda.