Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    onsdag 27 april 2011

    Möte med Motorhistoriska Riksförbundet    MHRF har nästan 100.000 medlemmar och gör ett gediget arbete för att bevara en viktig del av vårt kulturarv. Det blev bl a samtal om svårigheter med registrering av äldre fordon som köps i utlandet och frågor om hur det administrativa arbetet kan minskas för att förenkla för både fordonsentusiaster och myndigheter    Inga kommentarer: