Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    fredag 8 april 2011

    Motioner om informationssäkerhet och SOS-sms behandlade

    (Foto:sxc.hu) Motionerna om samhällets informationssäkerhet har behandlats av riksdagen och utskottet håller i stora delar med Elizas motioner, och konstaterar att det pågår ett stort arbete med att förstärka och förbättra samhällets förmåga att förebygga och hantera allvarliga IT-incidenter, och resultatet av dessa arbeten bör avvaktas. Angående motionen om att införa SOS-sms för alla konstaterar utskotett att frågan om larmning med hjälp av sms har aktualiserats. Elizas motioner: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Fö225 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Fö224 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Fö223 Hela betänkandet finns här: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&rm=2010/11&bet=FöU2

    Inga kommentarer: