Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  fredag 15 april 2011

  Motion om att motverka digitala handelshinder behandlad

  (Foto: sxc.hu)

  Elizas motion om att motverka digitala handelshinder betonar att det är av svenskt handelsintresse att värna öppenheten på Internet och att censureringar, blockeringar och s.k. onlineprotektionism bör bekämpas. Även nationella upphovsrättsregler, skatteregler eller byråkrati kan begränsa möjligheten att bruka en nättjänst, även inom EU. Näringsutskottet understryker att Sveriges förmåga att tillvarata digitaliseringen och globaliseringen är avgörande för tillväxten och skapandet av framtidens företagande och jobb, och Internet är en viktig plats för nya företag, innovationer och entreprenörskap, och det kommer av allt att döma bli en än viktigare handelsplats i framtiden. Av detta skäl ser utskottet det som ett svenskt handelspolitiskt intresse att värna öppenhet på Internet, här inbegrips att motverka olika former av digitala handelshinder, inklusive s.k. onlineprotektionism. Dock pågår det inom EU ett omfattande arbete inom detta område. Sammanfattningsvis delar således utskottet den grundläggande uppfattning som förs fram i Elizas motion om att det är angeläget att Sverige aktivt arbetar mot digitala handelshinder och onlineprotektionism, inte minst inom ramen för EU-samarbetet.

  Inga kommentarer: