Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  måndag 11 april 2011

  Motion om IT och ny teknik för att utveckla vården

  (Foto: shc.hu)

  Elizas motion om IT och ny teknik för att utveckla vården har behandlats av riksdagens socialutskott. Utskottet hänvisar till pågående arbete med bl a Nationell eHälsa och betonar att stora framsteg gjorts och görs samt att samordningen mellan centrala aktörer på detta sätt. Under 2011 avsätts dessutom 40 miljoner kronor till Nationell eHälsa.


  Inga kommentarer: