Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  tisdag 12 april 2011

  Både vägtrafik och kärnkraft behövs i framtiden, MP!

  Alla energislag och att alla transportslag är lika viktiga. Sverige behöver en tillförlitlig och kostnadseffektiv elförsörjning från moderna kärnkraftsverk och andra alternativ. Vi behöver också forskning och utveckling som på sikt kan fasa ut de fossila bränslena inom transportsektorn till förmån för de mer utsläppssnålare drivmedlen.

  Hela artikeln på Teknikdebatt: http://teknikdebatt.se/debatt/bade-vagtrafik-och-karnkraft-behovs-i-framtiden-mp

  Inga kommentarer: