Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    torsdag 28 april 2011

    Möte med Elbil Sverige
    Samtal mellan alliansen i trafikutskottet och Elbil Sverige – det blev diskussioner om hur man kan stimulera fler att skaffa elbil, hur utbyggnad av laddställen kan utvecklas, erfarenheter från andra länder och om myter och sanning om elbilar. Forskning och utveckling av fler elbilar och infrastruktur behövs för att transportsektorn ska minska sina utsläpp och för att nå regeringens mål om ett klimatvänligare samhälle.

    Inga kommentarer: