Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  fredag 30 november 2007

  TV4 Nyhetsmorgon

  Idag var jag på Nyhetsmorgon i TV4 och diskuterade IT-säkerhet.

  Krisberedskapsmyndigheten presenterar idag en delrapport angående Sveriges beredskap mot nätangrepp.

  Inom Moderaterna har vi inlett en diskussion om behovet av att förbättra IT-säkerheten och vi kommer att föra upp det och diskutera i Alliansen.

  I budgetpropositionen framtonas att IT-säkerheten måste förbättras och att Sitic (Sveriges IT-incidentcentrum) förstärks. I budgeten föreslår man även en ny myndighet inom politikområdet Samhällets krisberedskap.

  Regeringen ser över den totala krisberedskapen och en proposition om krishantering kommer i mars.

  Enskilda användare ansvarar själva för skyddet av sina datorer, de bör använda bra antispam- och antivirusskydd.

  Se intervjun via webb-tv!

  torsdag 22 november 2007

  OPS

  Idag hade vi (Trafikutskottet) en offentlig utfrågning om OPS = Offentlig Privat Samverkan (kallas även för PPP = Public-Private Partnership). Nu vet vi lite mer om för- och nackdelar med olika sorts finansieringsalternativ och har bättre kunskapsunderlag inför planeringen av framtida infrastruktur.

  De främsta fördelar är tidsbesparingar, förbättrad kvalitet, långsiktighet och kostnadseffektivitet. OPS ökar också forsknings- och utvecklingssatsningar och främjar innovation. Nya metoder och arbetssätt utvecklas, nya konstruktioner utförs.
  Samtidigt måste man komma ihåg att det inte är gratis och att tidig planering och tidig ansvarsfördelning samt senare utvärdering krävs.

  Vägverket presenterade en lista över projekt som kan finanseras med hjälp av OPS:

  E4 Sundsvall (22 km)
  Lv259 Södertörnsleden (9 km)
  Rv 50 Motala (28 km)
  E22 Skåne (41 km)

  Banverket gav också exempel på projekt med alternativa finansieringsformer: Ostlänken, Norrbotniabanan, Mölnlycke-Rävlanda/Bollebygd (nära Göteborg), Mälmö-Staffanstorp-Dalby (Simrimshamnsbanan). Tillämpning av OPS-modellen ses som en stora möjlighet för utbyggnad av kombiterminaler (platser där man kan lasta om gods för att byta transportmedel och effektivisera logistiken). Andra medfinansieringsprojekt som nämndes var: Malmö-Lund, Västlänken, Mälarbanan samt elektrifieringsprojekt, Karlstad bangård och resecentrum och platformförlängningar i Skåne.

  Sammanfattningsvis: OPS är en chans och inte en hot.

  Titta på den offentliga utfrågningen via Riksdagens Webb-tv

  Filter mot barnpornografi installeras på Riksdagen

  Idag finns det inga indikationer på att möjligheterna att surfa på Internet missbrukas i riksdagens IT-miljö. Ändå är det bra att man äntligen har fattat beslut att installera ett filter mot barnpornografi och på så sätt bli en förebild för myndigheter och organisationer.

  Problemet är globalt och oacceptabelt och vi måste göra allt vi kan för att så mycket som möjligt begränsa spridning av barnpornografiskt material.

  Läs hela pressmeddelandet här...

  riksdagen.se nominerad till bästa myndighetssajt

  Varje år tar Internetworld fram en lista på 100 bästa webbsidor. Sajterna är fördelade i olika kategorier.

  2006 blev riksdagen utsedd till bästa myndighetssajt.

  Och nu blev riksdagen.se nominerad till bästa myndighetssajt. I omröstningen på Internetworlds webbsidan leder just nu Greenpeace och IF Metall i kategorin "Bästa myndighetssajt". Årets vinnare tillkännages den 4 december.

  Du kan också rösta för bästa myndighetssajt här!

  onsdag 21 november 2007

  EPP  EPP står för European People's Party. Moderata europaparlamentariker tillhör detta parti.

  SKL  Tommy Holm, kontorschef på SKLs Brysselkontor.

  SKL  Möte med Tommy Holm på Sveriges Kommuner och Landstings Brysselkontor.

  tisdag 20 november 2007

  Plenisalen i Europaparlamentet

  Möten på Sweden House i Bryssel  Vi diskuterar moderat politik för EU med Per Heister.  Stefan Winiger berättade om rapportering om EU för Sveriges Radio.

  Alexander Stubb  Alexander Stubb, MEP från Finland, talar om fördraget.

  Europaparlamentet

  Möte med Christofer Fjellner  På Europaparlamentet träffar vi Staffan Jerneck, direktör för Center for European Policy Studies, och Christofer Fjellner, europaparlamentariker.

  fredag 9 november 2007

  Studiebesök på Ericsson  Idag besökte jag Ericsson för att diskutera aktuella frågor inom elektroniska kommunikationer. De visade mig också deras utställning av tekniska lösningar som används för radiosändningar för mobiltelefoni. På bilden: en mobil station komplett utrustad för akuta behov för mobiltelefoni, t ex vid naturkatastrofer.  Solceller kan användas för elförsörjning av telestationer där det inte finns elnät.  Antenner kan monteras på t ex gatlyktor.  tisdag 6 november 2007

  Internetdagarna - avslutningsdebatt  Åsa Tortensson talar om IT: om nuvarande situation och om framtidens visioner och utmaningar. Infrastrukturministern tror inte på socialismen, även när det gäller bredbandsutbyggnad.

  Internetdagarna - avslutningsdebatt  Internetdagarna - dag 2  Under en paus måste man koppla av en stund...

  måndag 5 november 2007

  IT-säkerhet  IT-säkerhet är en viktig fråga just nu. Vilka IT-risker finns i samhällskritiska system?

  Internetdagarna 2007  Idag och imorgon deltar jag i en IT-konferans organiserad av .SE. Mycket intressanta seminarier! Synd att fem olika teman pågår samtidigt och man kan inte se alla!