Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 22 november 2007

  OPS

  Idag hade vi (Trafikutskottet) en offentlig utfrågning om OPS = Offentlig Privat Samverkan (kallas även för PPP = Public-Private Partnership). Nu vet vi lite mer om för- och nackdelar med olika sorts finansieringsalternativ och har bättre kunskapsunderlag inför planeringen av framtida infrastruktur.

  De främsta fördelar är tidsbesparingar, förbättrad kvalitet, långsiktighet och kostnadseffektivitet. OPS ökar också forsknings- och utvecklingssatsningar och främjar innovation. Nya metoder och arbetssätt utvecklas, nya konstruktioner utförs.
  Samtidigt måste man komma ihåg att det inte är gratis och att tidig planering och tidig ansvarsfördelning samt senare utvärdering krävs.

  Vägverket presenterade en lista över projekt som kan finanseras med hjälp av OPS:

  E4 Sundsvall (22 km)
  Lv259 Södertörnsleden (9 km)
  Rv 50 Motala (28 km)
  E22 Skåne (41 km)

  Banverket gav också exempel på projekt med alternativa finansieringsformer: Ostlänken, Norrbotniabanan, Mölnlycke-Rävlanda/Bollebygd (nära Göteborg), Mälmö-Staffanstorp-Dalby (Simrimshamnsbanan). Tillämpning av OPS-modellen ses som en stora möjlighet för utbyggnad av kombiterminaler (platser där man kan lasta om gods för att byta transportmedel och effektivisera logistiken). Andra medfinansieringsprojekt som nämndes var: Malmö-Lund, Västlänken, Mälarbanan samt elektrifieringsprojekt, Karlstad bangård och resecentrum och platformförlängningar i Skåne.

  Sammanfattningsvis: OPS är en chans och inte en hot.

  Titta på den offentliga utfrågningen via Riksdagens Webb-tv

  Inga kommentarer: